Informacja dotycząca nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach

Wobec przyjęcia przez rząd projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, ustawy która dotyczy logopedów wyjaśniam, że w tej kwestii 28 lutego 2023 r. zwróciliśmy się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z zapytaniem, czy projektowane regulacje wpłyną na status zawodowy nauczycieli – logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Z pisma ministra edukacji z 10 marca 2023 roku wynika, iż projektowana ustawa nie dotyczy nauczycieli – logopedów (pismo w załączniku poniżej). Wyjaśniam tę kwestię wobec licznych pytań, które otrzymuje Zespół Polityki Edukacyjnej od zaniepokojonych nauczycieli – logopedów. Jednocześnie informuję, że temat ten będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP w dniu 17 kwietnia br. Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński PISMO MEiN z 10.03.2023 Podziel się na: