Komunikat ZNP po spotkaniu w MEiN dot. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli (26.04.2023)

26 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie dotyczyło wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Związek reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Adam Młynarski i Urszula Woźniak. Podczas spotkania resort edukacji przedstawił (do dyskusji) założenia wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, tj.: 1.            Warunki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej: posiadanie okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczęcie wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela przed dniem 1 stycznia 1999 r. 2.            Naliczenie świadczenia emerytalnego na nowych zasadach. 3.            Możliwość podjęcia pracy w jednostkach systemu … Czytaj dalej Komunikat ZNP po spotkaniu w MEiN dot. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli (26.04.2023)