Obywatelski Kongres Edukacyjny

Minister edukacji chce zafundować polskiej szkole lawinę zmian. I nie liczy się z głosem nauczycieli, samorządów, rodziców i organizacji społecznych. Ale strona społeczna ma swoją wizję przyszłości szkoły. Dlatego rozmawiajmy i budujmy wspólnotę obywatelską dla edukacji. Bo szkoła jest wspólna! Obywatele mają głos! Obywatelski Kongres Edukacyjny ma być forum dyskusji różnych środowisk na temat zmian planowanych w edukacji autorstwa Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, które dotyczą autonomii szkół i nauczycieli, podstaw programowych, lektur, statusu zawodowego nauczycieli, współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, finansowania oświaty, roli samorządów i kuratorów oświaty.    W dyskusji wezmą udział rodzice, nauczyciele/ki, dyrektorzy, samorządowcy, przedstawiciele partii politycznych i partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych.  Chcemy, aby Obywatelski Kongres Edukacyjny przyczynił się do budowania obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności … Czytaj dalej Obywatelski Kongres Edukacyjny