Pobierasz kompensówkę? Już możesz pracować w szkole – Sejm uchwalił propozycję ZNP!

– Informuję, że ustalona z Państwem regulacja umożliwiająca zatrudnianie w szkołach, do których uczęszcza co najmniej jeden uczeń z Ukrainy, osób korzystających z uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, bez zawieszenia prawa do tego świadczenia, została już uchwalona. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została przekazana do podpisu Prezydenta – czytamy w liście ministra edukacji do ZNP z 24 stycznia 2023 r. To oznacza, że Sejm przyjął propozycję ZNP, która umożliwia powrót do pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. W pierwotnej wersji ustawy o świadczeniach kompensacyjnych nie było możliwości pracy w szkole w czasie pobierania kompensówki. Taką możliwość … Czytaj dalej Pobierasz kompensówkę? Już możesz pracować w szkole – Sejm uchwalił propozycję ZNP!