Rekomendacje Miasteczka edukacyjnego – broszura

Publikujemy rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek Miasteczka edukacyjnego, które od 8 do 14 października 2022 roku działało w Warszawie pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza” w formie broszury. BROSZURA: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2022/12/ZNP_broszura-informacyjna_rekomentacje-miasteczka-edukacyjnego.pdf W miasteczku odbywały się debaty i dyskusje na temat przyszłości edukacji oraz aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły szeroko rozumianej – od przedszkola po uczelnie wyższe. Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji. Debaty w miasteczku toczyły się wokół ośmiu tematów: Młodzi nauczyciele Podstawa programowa i treści nauczania Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca Czas pracy i warunki pracy nauczycieli Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji Nauka i szkolnictwo wyższe Pracownicy administracji i obsługi Finansowanie oświaty i wynagrodzenia Rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek Miasteczka … Czytaj dalej Rekomendacje Miasteczka edukacyjnego – broszura