Rozporządzenie ws. podziału oświatowej subwencji – opinia ZNP

ZNP opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Warszawa, 27 lipca 2022 r.  Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki W odpowiedzi na pismo z 30 czerwca 2002 r. nr DWST-WA.310.39.2022.HR dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje, że podczas rozmów uzgodnieniowych dotyczących rozporządzenia płacowego nauczycieli, które odbyły się w Ministerstwie Edukacji i Nauki 19 lipca 2022 r., przedłożył propozycje podniesienia o 20% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Stosowną poprawkę do ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta … Czytaj dalej Rozporządzenie ws. podziału oświatowej subwencji – opinia ZNP