Sejm odrzuca sprzeciw Senatu wobec „lex Czarnek”

9 lutego 2022 r. Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (tzw. “lex Czarnek”).  Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowanie nad uchwałą Senatu nie było zaplanowane w harmonogramie obrad – zostało wprowadzone nagle podczas posiedzenia Sejmu. Teraz ustawa zmieniająca prawo oświatowe zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP. Przypominamy, że kierownictwo ZNP spotkało się z minister Bogną Janke, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiając argumenty świadczące o niekonstytucyjności i szkodliwości niektórych rozwiązań przyjętych w „lex Czarnek”. Wierzymy, że Prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę nowelizującą prawo oświatowe i tym samym przychyli się do głosu wielu środowisk, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego, negatywnie opiniujących zawarte w niej niekorzystne dla szkoły i … Czytaj dalej Sejm odrzuca sprzeciw Senatu wobec „lex Czarnek”