Sejm: Pierwsze czytanie inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

9 lutego odbyło się pierwsze czytanie inicjatywy ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Inicjatywa gwarantuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i wiąże wynagrodzenia pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Projekt otrzymał numer druku 1840. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projekt przedstawiał prezes ZNP Sławomir Broniarz (czas wystąpienia 5 minut). Obrady Sejmu można śledzić w internecie. Link do transmisji: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=5A9152BF1133A224C12587E30029866F# Projekt przedstawia prezes ZNP Sławomir Broniarz Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo! Przedstawiam Wysokiej Izbie obywatelski projekt zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, opracowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, poparty podpisami ponad 250 tys. obywateli.  Naszą inicjatywę nazwaliśmy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, choć w rzeczywistości powinniśmy ją określić mianem ustawy ratunkowej. Tak, proszę Państwa, to ustawa, która w pierwszej kolejności … Czytaj dalej Sejm: Pierwsze czytanie inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”