Spotkanie w MEiN ws. płac, wcześniejszych emerytur i oceny pracy nauczycieli i komentarz VIDEO

1 lutego w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. ZNP reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP: Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak. Celem spotkania było: uzgodnienie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, zmiana przepisów w sprawie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, nowelizacja rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. Przedstawiciele ZNP przedstawili propozycję zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli od 1 styczna 2023 r. o 15 proc., a nie jak proponuje ministerstwo edukacji o 7,8 proc. Przypominamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych … Czytaj dalej Spotkanie w MEiN ws. płac, wcześniejszych emerytur i oceny pracy nauczycieli i komentarz VIDEO