Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. założeń do wcześniejszej emerytury

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 9 maja 2023 roku w sprawie założeń do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli Pauperyzacja zawodu nauczyciela, pogarszające się warunki pracy  i wynagradzania, nasilenie problemów edukacyjnych, wzrost zadań realizowanych przez nauczycieli, a tym samym nadmierne obciążenie ich obowiązkami, oraz niestabilność prawa oświatowego i niska jakość stanowionych regulacji – sytuują zawód nauczyciela wśród najbardziej zagrożonych wypaleniem zawodowym.  Zdaniem ekspertów wszystkie czynniki stresogenne, z którymi styka się nauczyciel w szkole, mają wpływ na jego funkcjonowanie, kondycję psychiczną i fizyczną, a w rezultacie rzutują na jakość współczesnego kształcenia. Dlatego tak ważna jest możliwość wcześniejszego zakończenia przez nauczycieli aktywności zawodowej. Związek Nauczycielstwa Polskiego z dezaprobatą przyjął przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje dotyczące możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.  Rozwiązania zaprezentowane podczas spotkania … Czytaj dalej Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. założeń do wcześniejszej emerytury