ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek ZNP do Ministra Cyfryzacji

Wydane przez Ministra Cyfryzacji rozporządzenie z 28.09.2023 r. ws. określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych nie realizuje zakresu delegacji ustawowej określonej w art. 2 ust. 2 u.w.r.k.c., gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określa kolejności wsparcia dla tych nauczycieli.   W związku z tym rozporządzeniem ZNP wystąpił do Ministra Cyfryzacji z interwencją i wnioskiem o o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego w treści ww. rozporządzenia nie zostali ujęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół podstawowych artystycznych? dlaczego w treści ww. rozporządzenia nie zostali ujęci nauczyciele szkół ponadpodstawowych? jakie było … Czytaj dalej ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek ZNP do Ministra Cyfryzacji