Rozmowy w ministerstwie edukacji 6.04.2023 – komunikat ZNP

6 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie poświęcone było obowiązkom nauczycieli wynikającym z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i edukacji włączającej. Związek reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Urszula Woźniak i Adam Młynarski.  Podczas spotkania ministerstwo przedstawiło zasady funkcjonowania edukacji włączającej jako systemu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kształceniu ogólnodostępnym i w systemie integracyjnym. Wspomniano również o etapach pilotażu dot. edukacji włączającej realizowanego w 36 powiatach. ZNP nadal uważa, że zasadnym są działania związane z odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli i dyrektorów szkół, ale nie powinna to być wyłączna i powtarzająca się dyskusja … Czytaj dalej Rozmowy w ministerstwie edukacji 6.04.2023 – komunikat ZNP