Centralny Klub Młodego Nauczyciela ZNP

Władze Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP w kadencji 2019 – 2024

Zarząd CKMN ZNP:

Przewodniczący: Szymon Lepper – Okręg Pomorski ZNP

Od 2010 roku nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego, Okręg Pomorski, Oddział Gdynia.

Dlaczego jestem nauczycielem?

Nigdy nie planowałem zostać nauczycielem i nie było to moje dziecięce marzenie. Trafiłem do wspaniałej, choć nie istniejącej już uczelni, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, która miała posłużyć mi tylko do podniesienia swoich kompetencji językowych. Jednak świetni wykładowcy, często również czynni zawodowo nauczyciele, sprawili, że zacząłem inaczej postrzegać profesję nauczyciela. Przełomem były moje pierwsze praktyki, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę spróbować stanąć po drugiej stronie edukacyjnej sceny. Ta sztuka wciąż trwa!

Dlaczego działam w związku zawodowym?

Patrząc na to z perspektywy dostrzegam, że moja działalność w ZNP rozpoczęła się od serii przypadkowych zdarzeń, które niejako pchnęły mnie do zmiany z biernego w aktywnego związkowca. Poznając niesamowitych ludzi tworzących ZNP, dowiadując się coraz więcej o samej organizacji i ciężko pracując dla osiągnięcia wspólnych celów zrozumiałem, że choć wcześniej tego nie wiedziałem, to związkowcem byłem od zawsze. Wspólnota wartości, dbanie o dobro ogółu a nie tylko o swoje własne, walka o lepsze jutro dla nas wszystkich. Tak właśnie widzę wspólnotę ludzi tworzących ZNP i z dumą mogę powiedzieć, że jestem drobną częścią tej grupy.

Osiągnięcia w sferze związkowej lub zawodowej: przewodniczący Oddziałowego KMN Gdynia, przewodniczący Okręgowego KMN Okręg Pomorski, absolwent Akademii Młodego Związkowca ZNP, absolwent Trainning for Young Trade Union Leaders organizowany przez ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych)

Członkowie Zarządu:

Marta Nazimek-Kolano – Okręg Małopolski ZNP, powiat krakowski, gmina Zielonki

Dlaczego jestem nauczycielem?

Swoją przygodę w Szkole Podstawowej przeżywam nieprzerwanie od 2008 roku. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz etyki, udzielam także pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnej formie. Bycie nauczycielem było moim marzeniem od wczesnych lat dzieciństwa, marzeniem które, co mnie bardzo boli, jest deptane przez zmieniających się ministrów edukacji.

Dlaczego działam w związkach zawodowych?

Związek Nauczycielstwa Polskiego to moja ostoja. Miejsce w którym człowiek ma prawo mieć swoje zdanie i nie dostanie za nie po przysłowiowym nosie. Przynależność związkowa daje mi w dzisiejszym niestabilnym świecie edukacji poczucie bezpieczeństwa. Napełnia energią, która pozwala mi trwać w tym zawodzie i nadzieję na to, że nad polską edukacją kiedyś zaświeci słońce.

Jestem absolwentką pierwszej edycji Akademii Młodego Związkowca oraz projektu “Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Obecnie sprawuję opiekę nad Gminnym Ogniskiem w Zielonkach oraz Klubem Młodego Nauczyciela Kraków – Powiat i Klubem Młodego Nauczyciela Okręg Małopolski. Od niedawna jestem członkiem zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela.

Milena Skrobek – Okręg Łódzki ZNP, Oddział Pabianice

Jestem wiceprzewodniczącą Klubu Młodego Nauczyciela w Pabianicach i wiceprzewodniczącą Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela – Okręg Łódzki.

Dlaczego jestem nauczycielką?

Praca zawodowa w szkole nie była „miłością od pierwszego wejrzenia”. Przez długie lata zawodowo związana byłam tylko z branżą odszkodowawczą, co nadal jest ważnym elementem mojego życia zawodowego. Od  kilku lat pracuję w zawodzie nauczycielki, czerpiąc satysfakcję z pracy z dziećmi i młodzieżą, zmierzam się z różnymi trudnościami podopiecznych, szukam rozwiązań i możliwości, które dadzą im możliwość osiągnięcia sukcesu. Jestem pedagogiem szkolnym, logopedą, oligofrenopedagogiem, prowadzę terapię pedagogiczną oraz integrację sensoryczną. Lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. To dla mnie nie tylko zawód, ale i pasja.

Dlaczego działam w ZNP?

O początku pracy w oświacie nie miałam wątpliwości, że przynależność i działanie w strukturach ZNP to dobry wybór. Działalność związkowa przynosi mi ogromną satysfakcję. ZNP ma wspaniałą ofertę szkoleń dla swoich związkowców. Związek jest silny i dysponuje szeregiem doskonałych specjalistów. Daje poczucie bezpieczeństwa. Jestem absolwentką II Edycji Akademii Młodego Związkowca i wiem, że to Zdecydowanie Najlepsza Przynależność.

Krzysztof Łazowski – Okręg Lubuski ZNP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim z 9-letnim stażem i od początku swojej pracy jestem w ZNP. Uczę w Szkole Podstawowej nr 15. Bycie w ZNP daje mi możliwość poznania niesamowitych ludzi, nie tylko z mojego miasta, ale i z całej Polski. Lubię pomagać nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Moim zamiłowaniem jest siatkówka, szczególnie plażowa, wędkarstwo oraz muzyka.

 

 

 

Elwira Zabłocka – Okręg Podlaski ZNP, oddział Sokółka
Od 2010 roku uczę biologii, chemii oraz przedmiotów zawodowych – fryzjerskich oraz kosmetycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowe w Sokółce.

Dlaczego jestem nauczycielem?

Myślę, że to szkoła wybrała mnie, a nie ja ją. Na studiach dziennych skończyłam kurs pedagogiczny, ale to nie było to. Lekcje robione pod dyktando, idealni uczniowie, podnoszący na zawołanie ręce, brakowało mi w tym czegoś jeszcze. Później praktyki, staż, no i wpadłam. Zakochałam się w pracy z młodzieżą, w ciężkiej, wymagającej pracy, kształtującej przyszłe pokolenia. Moje „dzieciaki” wiedzą, że mogą się do mnie zwrócić z każdym problemem, a ja, jeśli tylko będę mogła mi pomóc, zrobię to. Bycie nauczycielem to wymagający zawód, a ja staram się temu sprostać. To nie tylko godziny przy tablicy, to także przygotowanie do lekcji, w taki sposób, aby były różnorodne i ciekawe dla młodzieży, rozmowy z uczniami i rodzicami, wolontariat, który prowadzę razem ze wspaniałymi młodymi ludźmi, to także studia, kursy i szkolenia. Wszystko po to, aby wyjść naprzeciw stawianym nam, nauczycielom, wymaganiom i problemom.

Dlaczego działam w związkach zawodowych?

Tu zadziałał przypadek. Koleżanka namówiła mnie do zapisania się związku na początku mojej kariery zawodowej i chyba to była najlepsza decyzja w moim życiu. Nigdzie nie zdobyłabym tak wszechstronnej wiedzy, nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi, dla których edukacja to nie tylko praca w szkole, ale pasja i miliony rzeczy, które się z tym wiążą. Wiem, że nie jestem sama, że w każdej sytuacji będę miała wsparcie, koleżanek i kolegów, ale także prawników, jeśli zajdzie taka sytuacja. Moja przynależność do ZNP rozwijała się razem ze zdobywaną przeze mnie wiedzą na temat związku. Wiedziałam, że żeby cos osiągnąć, muszę także dać coś od siebie. To ciężka praca, często niesatysfakcjonująca, ponieważ nie wszyscy rozumieją i mają potrzebę przynależności, ale warta każdego poświęcenia.

Coś na temat osiągnięć w sferze związkowej i zawodowej: jestem drugą kadencję Przewodniczącą Klubu Młodego Nauczyciela Oddział w Sokółce, pierwszą, jako Przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela Okręg Podlaski oraz członkiem Zarządu centralnego Klubu Młodego Nauczyciela.  Ukończyłam także Akademię Młodego Związkowca oraz projekt “Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”.

Czym zajmuje się CKMN?

Do Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela należą młodzi nauczyciele z różnych stron Polski, co stanowi doskonałe źródło wymiany doświadczeń oraz ukazywania problemów pojawiających się w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolnych. Działalność CKMN, to nie tylko spotkania w wąskim gronie, podczas których omawiane są bieżące sprawy dotyczące edukacji oraz nauczycieli, ale także uczestniczenie w akcjach podejmowanych przez Oddziały oraz Okręgi, wyrażanie opinii, wniosków oraz postulatów, mających na celu poprawę sytuacji nauczycieli. Do zadań CKMN należy również organizowanie zlotów, debat oraz konferencji, które służą nie tylko wymianie doświadczeń pomiędzy młodymi nauczycielami, ale także bardziej doświadczonymi pedagogami. Do obowiązków członków CKMN należy również uczestnictwo w różnego rodzaju formach szkoleń, które służą podniesieniu kompetencji.

Po co istnieje CKMN?

Centralny Klub Młodego Nauczyciela zrzesza młodych nauczycieli do 35. roku życia. Daje to nam możliwość poczucia przynależności oraz możliwość decydowania o sprawach dla nas ważnych. Organizujemy szkolenia tak dobierając ich tematykę, by aby spełniały one nasze potrzeby i jednocześnie poszerzały horyzonty. To tylko wsparcie merytoryczne, ale także wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pomocy dydaktycznych. Podczas takich spotkań rodzą się także wspaniałe przyjaźnie, dzięki którym możemy być nie tylko świetnymi nauczycielami, ale także coraz lepszymi ludźmi.

Kontakt

Centralny Klub Młodego Nauczyciela ZNP

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-71

e-mail: [email protected]