OUPiS

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego, powołaną do prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie całego kraju działają 22 filie terenowe OUPiS. świadczą one usługi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowo-leczniczych – w szczególności dla pracowników resortu educkacji narodowej oraz emerytów i rencistów.

Ośrodki ZNP
OUPiS prowadzi stałe i sezonowe ośrodki wczasowe i sanatoryjne oraz administruje domami nauczyciela.

 • Leczenie uzdrowiskowe (baza zabiegowa na miejscu)
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • 14-dniowe turnusy wypoczynkowe, kolonie oraz pobyty na dowolną ilość dni
 • Zielone szkoły
 • Obozy integracyjne oraz wycieczki dla młodzieży szkolnej
 • Pobyty grup związkowych (po obniżonych cenach)
 • Wynajem pomieszczeń i obsługa kursów, narad itp.

Domy Nauczyciela świadczą usługi hotelarskie i gastronomiczne cały rok, organizują również różnego rodzaju imprezy według zlecenia.

Członkom ZNP przysługuje zniżka przy korzystaniu z obiektów ZNP, jej wysokość określa Zarząd Główny ZNP. Ośrodki i domy nauczyciela przyjmują zlecenia na wszelkiego rodzaju usługi związane z zaspokajaniem potrzeb szkół, pracowników oświaty i nauki oraz innych zleceniodawców w zakresie swego działania. Nasze ośrodki dostępne są również dla pozostałych osób niezwiązanych z oświatą.

OUPiS Placówka
W ramach Ośrodka działa OUPiS Placówka (tel. (22) 318-92-43, tel./fax (22) 318-92-44), która prowadzi w różnych formach działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokształcania i zdobywania kwalifikacji. OUPiS Placówka oferuje serię nowoczesnych materiałów edukacyjnych do realizacji przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości, stanowiących część projektu wydawniczo-szkoleniowego.

OUPiS świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i wczasowo-leczniczych pracowników resortu edukacji narodowej oraz emerytów i rencistów:

 • kursy, seminaria i odczyty popularyzujące wiedzę pedagogiczną
 • kursy pedagogiczne dla wykładowców placówek oświaty pozaszkolnej, przewodników wycieczek, wychowawców kolonii i obozów młodzieżowych
 • kursy języków obcych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 • kursy tańca, rytmiki, umuzykalniające, gimnastyki korekcyjnej, pływania, jazdy na łyżwach – dla dzieci i młodzieży
 • kursy przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie
 • kursy uzupełniające wiedzę – dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • kursy dokształcające i doskonalące w zawodzie
 • kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kursy dokształcające dla kadry administracyjnej i obsługowej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

OUPiS świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i wczasowo-leczniczych pracowników resortu edukacji narodowej oraz emerytów i rencistów:

 • organizuje imprezy kulturalne, rekreacyjne, przeglądy artystyczne na zlecenie odpowiednich organów statutowych ZNP lub jednostek organizacyjnych MEN
 • administruje domami nauczyciela, klubami nauczycielskimi, ośrodkami szkolenia itp.
 • prowadzi sprzedaż skierowań do ośrodków wypoczynkowych i sanatoriów ZNP
 • organizuje w różnych formach wypoczynek dla dzieci i młodzieży
 • rowadzi stałe i sezonowe ośrodki wczasowe i rekreacyjne
 • zawiera umowy na wynajem obiektów lub pomieszczeń dla zaspokojenia potrzeb wczasowych, sanatoryjnych, sportowych itp.
 • posiada własną bazę transportową i poligraficzną
 • świadczy usługi w zakresie zaopatrywania dzieci i młodzieży w podręczniki szkolne i lektury
 • przyjmuje zlecenia na wszystkie inne usługi związane z zaspokajaniem potrzeb szkół, pracowników oświaty i nauki oraz innych zleceniodawców – w zakresie swego działania

Kontakt:

OUPiS
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-39
tel./fax (22) 318-91-40

Filie OUPiS