Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi ZNP

Władze Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w kadencji 2019-2024

Członkowie Prezydium KSPAiO ZNP:

Bożena Dwornik – przewodnicząca
Balcerowicz Alina
Bąba Grażyna
Piróg Jolita
Romiszewska Małgorzata
Stelmach Ewa

Członkowie Zarządu KSPAiO ZNP:

 1. Balcerowicz Alina
 2. Bąba Grażyna
 3. Derlecka Bronisława
 4. Dwornik Bożena
 5. Hawrus Stanisław
 6. Kmiecik Marek
 7. Kołek Krystyna
 8. Kowalik Hanna
 9. Pastucha Artur
 10. Piróg Jolita
 11. Plucińska Lucyna
 12. Romiszewska Małgorzata
 13. Stelmach Ewa
 14. Śliwiński Artur
 15. Zielińska Ewa

Członkowie Zarządu Głównego ZNP:

 1. Dwornik Bożena
 2. Stelmach Ewa

Przewodniczący Okręgowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w kadencji 2019-2024

1. Dolnośląska OSPAiO – Bożena Dwornik
2. Kujawsko-Pomorska OSPAiO – Ewa Stelmach
3. Lubelska OSPAiO – Lucyna Plucińska
4. Lubuska OSPAiO – Krystyna Kołek
5. Łódzki – Marek Kmiecik
6. Małopolska OSPAiO – Małgorzata Romiszewska
7. Mazowiecka OSPAiO – Ewa Zielińska
8. Podkarpacka OSPAiO – Barbara Wiktor
9. Podlaska OSPAiO – Artur Śliwiński
10. Pomorska OSPAiO – Artur Pastucha
11. Śląska OSPAiO – Grażyna Bąba
12. Świętokrzyska OSPAiO – Bronisława Derlecka
13. Warmińsko-Mazurska OSPAiO – Stanisław Hawrus
14. Wielkopolska OSPAiO – Hanna Kowalik
15. Zachodniopomorska OSPAiO – Alina Balcerowicz

Kontakt

Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi ZNP
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-29

e-mail: [email protected]