Kontakt

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Prezesi:

Sławomir Broniarz, prezes ZNP
tel. (22) 318-92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19

Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP – Zespół Polityki Edukacyjnej
tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74

Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP – Zespół Organizacji i Współpracy
tel. (22) 318-92-71
fax (22) 318-92-24

e-mail: [email protected]

Biuro Zarządu Głównego ZNP

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19

e-mail: [email protected]

Biuro Prezesa – informacje i zapytania prawne

tel. (22) 318-92-88, 318-92-89
e-mail: [email protected]

Rzecznik prasowy ZNP

Magdalena Kaszulanis
tel. (22) 318-92-08
e-mail: [email protected]

Biuro Prezesa ZNP
tel. (22) 318- 92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19
e-mail: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Stradomski
tel. (22) 318-92-26
e-mail: [email protected]

Współpraca międzynarodowa / International cooperation

Dorota Obidniak
tel. (22) 318-92-09
e-mail: [email protected]

Zespół Organizacji i Współpracy

tel. (22) 318-92-23, 318-92-71
fax (22) 318-92-24
e-mail: [email protected]

 • Statut ZNP
 • działalność ognisk, oddziałów i okręgów ZNP
 • działalność kulturalna i sportowo-turystyczna ZNP
 • historia ZNP
 • problemy pracowników administracji i obsługi
 • problemy emerytów i rencistów
 • działalność Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela
 • informacja związkowa

Zespół Polityki Edukacyjnej

tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74
e-mail: [email protected]

 • problemy edukacji (reforma, finansowanie oświaty, funkcjonowanie szkół i placówek)
 • status prawny i problemy zawodu nauczycielskiego (Karta Nauczyciela, awans zawodowy, uprawnienia)
 • usytuowanie materialne i sprawy socjalne nauczycieli (wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ochrona zdrowia)
 • warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy

Zespół Księgowości

tel. (22) 318-91-30
fax (22) 318-91-31
e-mail: [email protected]

Archiwum

tel. (22) 318-91-41
e-mail: [email protected]

Pełnomocnik ZNP ds. Polkomtela w ramach “Sieci ZNP w Plusie”

Pełnomocnikiem ZNP ds. Polkomtela w ramach “Sieci ZNP w Plusie” jest kolega Marek Fabryczny, prezes Oddziału Międzygminnego ZNP w Mysłowicach.

W przypadku m.in. wymiany komórki czy innego sprzętu – PWA, nabycia nowej, zmiany umowy, reklamacji czy chęci zawarcia nowej umowy przez jednostkę ZNP, w tym też nieposiadającą do tej pory umowy z Polkomtelem, należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie:

tel. VPN w sieci ZNP w Plusie – 350
e-mail: [email protected]

Biuro Prezesa – informacje i zapytania prawne

tel. (22) 318-92-88, 318-92-89
e-mail: [email protected]