Kontakt

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

tel. (22) 318-92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19

e-mail: znp@znp.edu.pl

Zespół Organizacji i Współpracy
tel. (22) 318-92-23, 318-92-71
fax (22) 318-92-24
e-mail: zow@znp.edu.pl

Zespół Polityki Edukacyjnej
tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74
e-mail: zpe@znp.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), od 25 maja 2018 r. w Związku Nauczycielstwa Polskiego (z wyłączeniem filii OUPiS) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD):

Krzysztof Stradomski
tel. (22) 318-92-26
e-mail: iod@znp.edu.pl

Główne zadania IOD to:

 • informowanie o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów, spoczywających na administratorze, podmiotach przetwarzających i pracownikach;
 • monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia;
 • przeprowadzanie szkoleń z ochrony danych osobowych w miejscu, gdzie IOD sprawuje swoje funkcje;
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • bycie osobą, z którą kontaktuje się organ nadzorczy.

Rzecznik prasowy ZNP

Magdalena Kaszulanis
tel. (22) 318-92-08
e-mail: rzecznik@znp.edu.pl

Biuro Prezesa ZNP
tel. (22) 318- 92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19
e-mail: znp@znp.edu.pl

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Dorota Obidniak
tel. (22) 318-92-09
e-mail: obidniak@znp.edu.pl

Biuro Prezesa - informacje i zapytania prawne

tel. (22) 318-92-88, 318-92-89
e-mail: porady@znp.edu.pl

Archiwum

tel. (22) 318-91-41
e-mail: archiwum@znp.edu.pl

Zespół Organizacji i Współpracy

tel. (22) 318-92-23, 318-92-71
fax (22) 318-92-24
e-mail: zow@znp.edu.pl

 • Statut ZNP
 • działalność ognisk, oddziałów i okręgów ZNP
 • działalność kulturalna i sportowo-turystyczna ZNP
 • historia ZNP
 • informacja związkowa

Zespół Polityki Edukacyjnej

tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74
e-mail: zpe@znp.edu.pl

 • problemy edukacji (reforma, finansowanie oświaty, funkcjonowanie szkół i placówek)
 • status prawny i problemy zawodu nauczycielskiego (Karta Nauczyciela, awans zawodowy, uprawnienia)
 • usytuowanie materialne i sprawy socjalne nauczycieli (wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ochrona zdrowia)
 • problemy pracowników administracji i obsługi
 • działalność Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela
 • warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy

Zespół Księgowości

tel. (22) 318-91-30
fax (22) 318-91-31
e-mail: ksiegowosc@znp.edu.pl

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować! Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.

FreshMail.pl