Deklaracja Członkowska ZNP

Pobierz deklarację PDF wydrukuj, wypełnij i przekaż (osobiście lub pocztą tradycyjną) do siedziby właściwego terytorialnie oddziału ZNP obejmującego swym działaniem odpowiednio dzielnicę, gminę lub powiat, na terenie którego znajduje się Twoja szkoła/przedszkole/placówka/poradnia.

Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się oddział ZNP w Twojej okolicy, możesz skorzystać z formularza online.

Pamiętaj jednak, że decyzję o przyjęciu w poczet członków ZNP podejmuje prezydium właściwego terytorialnie oddziału ZNP – samo złożenie deklaracji nie powoduje automatycznego przyjęcia do ZNP!

Część A

województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania
pełna nazwa placówki (ostatnie miejsce pracy przed przejściem na emeryturę lub świadczenie)
Wybierz spośród wymienionych: nauczyciel (wymień jakiego przedmiotu lub specjalności), wychowawca, jeśli inne stanowisko pedagogiczne –wymień jakie, pracownik administracji i obsługi, dyrektor, jeśli inne stanowisko kierownicze –wymień jakie, emeryt, inne –podaj jakie

Część B