RODO

Materiały informacyjne

Prezentacja – RODO w ZNP

Pytania i odpowiedzi

Inspektor ochrony danych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), od 25 maja 2018 r. w Związku Nauczycielstwa Polskiego (z wyłączeniem filii OUPiS) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD):

Krzysztof Stradomski
tel. (22) 318-92-26

e-mail: [email protected]

Główne zadania IOD to:

  • informowanie o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów, spoczywających na administratorze, podmiotach przetwarzających i pracownikach;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia;
  • przeprowadzanie szkoleń z ochrony danych osobowych w miejscu, gdzie IOD sprawuje swoje funkcje;
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • bycie osobą, z którą kontaktuje się organ nadzorczy.