20.09.2023

Statut ZNP

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano...

Czytaj więcej

17.11.2020

Regulamin obrad Zarządu Głównego ZNP

przyjęty uchwałą nr 14/2020 ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.   1. Zarząd Główny ZNP – zwany dalej...

Czytaj więcej

17.11.2020

Regulamin zwoływania, odbywania posiedzeń i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej władz i kolegialnych organów statutowych ZNP

przyjęty uchwałą nr 15/2020 ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.   Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy...

Czytaj więcej

23.06.2020

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta uchwałą nr 7/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.   § 1 Wysokość miesięcznej składki wnoszonej...

Czytaj więcej

23.06.2020

Regulamin przyznawania diet

przyjęty uchwałą nr 6/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.   § 1 Regulamin niniejszy określa zasady...

Czytaj więcej

25.01.2018

Instrukcja w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP oraz jego ogniw

przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r.   Instrukcja w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

Uchwała Nr18/2022 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie...

Czytaj więcej

25.01.2018

Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia minimalnych kwot zasiłków statutowych   Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9...

Czytaj więcej

25.01.2018

Regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r.   §1...

Czytaj więcej

25.01.2018

System preferencji dla członków ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 27 marca 2007 r., znowelizowany Uchwałą nr 10/2013 Prezydium Zarządu Głównego...

Czytaj więcej