Wysokość prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP od oddziałów terenowych ZNP

Wysokość prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO BP od oddziałów terenowych ZNP

 

– ustalona 9 grudnia 2010 r. aneksem nr 2 do umowy rachunku bieżącego