Contact

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego”]

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
skrytka pocztowa 202

tel. (22) 318-92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19

e-mail: [email protected]

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Rzecznik prasowy ZNP”]

Magdalena Kaszulanis
tel. (22) 318-92-08

Biuro Prezesa ZNP
tel. (22) 318- 92-17, 318-92-18
fax (22) 318-92-19

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Koordynator ds. współpracy międzynarodowej”]

Dorota Obidniak

tel. (22) 318-92-09

e-mail: [email protected]

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Biuro Prezesa – informacje i zapytania prawne”]

tel. (22) 318-92-88, 318-92-89

e-mail: [email protected]

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Archiwum”]

tel. (22) 318-91-41

e-mail: [email protected]

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Zespół Organizacji i Współpracy”]

tel. (22) 318-92-23, 318-92-71
fax (22) 318-92-24

e-mail: [email protected]

 • Statut ZNP
 • działalność ognisk, oddziałów i okręgów ZNP
 • działalność kulturalna i sportowo-turystyczna ZNP
 • historia ZNP
 • informacja związkowa
[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Zespół Polityki Edukacyjnej”]

tel. (22) 318-92-72
fax (22) 318-92-74

e-mail: [email protected]

 • problemy edukacji (reforma, finansowanie oświaty, funkcjonowanie szkół i placówek)
 • status prawny i problemy zawodu nauczycielskiego (Karta Nauczyciela, awans zawodowy, uprawnienia)
 • usytuowanie materialne i sprawy socjalne nauczycieli (wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ochrona zdrowia)
 • problemy pracowników administracji i obsługi
 • działalność Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela
 • warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy
[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_type=”heading_6″ first_title=”Zespół Księgowości”]

tel. (22) 318-91-30
fax (22) 318-91-31

e-mail: [email protected]