19.06.2018

Uchwała Nr 17/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania sztandaru Oddziałowi ZNP w Garwolinie   Działając na podstawie art. 4 ust. 4 Statutu ZNP oraz...

Czytaj więcej

19.06.2018

Uchwała Nr 16/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznania odznaki Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP   Działając na podstawie...

Czytaj więcej

19.06.2018

Uchwała Nr 15/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznania tytułów honorowych   Na podstawie art. 99 Statutu ZNP oraz § 3 ust. 1 Regulaminu...

Czytaj więcej

19.06.2018

Uchwała Nr 14/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 3...

Czytaj więcej

19.06.2018

Uchwała Nr 13/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyznania Złotej Odznaki ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 5 Regulaminu nadawania Złotej...

Czytaj więcej

19.06.2018

Uchwała Nr 12/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie włączenia Związku Nauczycielstwa Polskiego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w...

Czytaj więcej

19.06.2018

Uchwała Nr 9/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie projektu ustawy o finansowaniu oświaty...

Czytaj więcej

26.03.2018

Uchwała Nr 8/2018 ZG ZNP z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyznania odznaki Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP   Działając na podstawie...

Czytaj więcej

26.03.2018

Uchwała Nr 7/2018 ZG ZNP z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyznania tytułów honorowych   Na podstawie art. 99 Statutu ZNP oraz § 3 ust. 1 Regulaminu...

Czytaj więcej

26.03.2018

Uchwała Nr 6/2018 ZG ZNP z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 3...

Czytaj więcej