22.10.2019

Uchwała nr 34/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty   Działając na podstawie art....

Czytaj więcej

22.10.2019

Uchwała nr 33/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie przygotowania obrad XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP   Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt...

Czytaj więcej

22.10.2019

Uchwała nr 31/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 3...

Czytaj więcej

22.10.2019

Uchwała nr 27/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania...

Czytaj więcej

22.10.2019

Uchwała nr 26/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań ZNP   Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 Statutu...

Czytaj więcej

18.06.2019

Uchwała nr 23/2019 ZG ZNP z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania Odznaki za 50 lat przynależności ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 3...

Czytaj więcej

18.06.2019

Uchwała nr 22/2019 ZG ZNP z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania Złotej Odznaki ZNP   Na podstawie art. 98 Statutu ZNP oraz § 5 Regulaminu nadawania Złotej...

Czytaj więcej

18.06.2019

Uchwała nr 19/2019 ZG ZNP z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie włączenia Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Krakowskiej do Związku Nauczycielstwa Polskiego...

Czytaj więcej

18.06.2019

Uchwała nr 18/2019 ZG ZNP z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie włączenia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Wrocławskim do Związku Nauczycielstwa...

Czytaj więcej

18.06.2019

Uchwała nr 17/2019 ZG ZNP z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie włączenia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Rzeszowskim do Związku Nauczycielstwa...

Czytaj więcej