Uchwała Nr 9/2018 ZG ZNP z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie projektu ustawy o finansowaniu oświaty oraz nowelizacji Karty Nauczyciela

 

§ 1

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego występuje z apelem do parlamentarzystów w sprawie poparcia dla poselskiego projektu nowelizacji uchylającej art. 76 pkt 3 lit. n ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) i art. 6a ust. 14-18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), a więc przepisów dotyczących nowych zasad oceny pracy nauczyciela.

§ 2

Szczegółowa treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW
w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarówno na etapie prac parlamentarnych, jak i toczącej się dyskusji w Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, krytycznie odnosił się do nowej koncepcji oceny pracy nauczycieli. W opiniach i stanowiskach kierowanych do minister edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie podkreślał, że nowa formuła oceny, określona w znowelizowanej Karcie Nauczyciela, nie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły. Zaproponowany regulamin wskaźników oceny to kolejne biurokratyczne obciążenie, które stanie się narzędziem antagonizowania środowiska oświatowego.

Zdaniem ZNP, ustawowa delegacja do ustalenia regulaminu na poziomie każdej szkoły jest wysoce nieprecyzyjna i w konsekwencji doprowadzić może do tworzenia dokumentu w sposób intuicyjny, zależny od upodobań dyrektorów i ich indywidualnej interpretacji przepisu upoważniającego. Zaowocuje to w całej Polsce regulaminami nie tylko względem siebie nieporównywalnymi, ale wręcz skrajnie różniącymi się samym kształtem, a ich stosowanie w praktyce w zupełnie różny sposób regulować będzie ten sam proces oceniania pracy nauczyciela. Stwarza to niebezpieczeństwo naruszeń praw pracowniczych nauczycieli.

Konstruowany w tak nierozważny sposób system kontroli i weryfikacji osiągnięć kadry pedagogicznej będzie nie tylko systemem opresyjnym wobec nauczycieli, ale również będzie stanowił dodatkowy czynnik stresogenny w pracy nauczycielskiej, co może w perspektywie prowadzić do obniżenia poziomu realizacji przez nauczycieli ich obowiązków zawodowych.

Zaproponowane regulacje w zakresie oceny pracy nauczycieli zawarte w przygotowanym do procedowania poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, polegające na wykreśleniu ustawowej delegacji do tworzenia na poziomie szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, są odpowiedzią na krytyczną opinię ZNP odnośnie takiej konieczności. Uchylenie regulacji art. 6a ust. 14-18 Karty Nauczyciela, mających wejść w życie z dniem 1 września 2018 r., jest rozwiązaniem oczekiwanym tak przez ZNP, jak i przez nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pań i Panów Posłów o poparcie powyższego projektu bez względu na przynależność partyjną i różnice polityczne.

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować!

Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.

FreshMail.pl