23.06.2020

Uchwała nr 6/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania diet   Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu Związku...

Czytaj więcej

23.06.2020

Stanowisko ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej   Uczymy w oparciu o zasady solidarności,...

Czytaj więcej

23.06.2020

Uchwała nr 5/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r. 

wobec przejawów nietolerancji i nienawiści w sferze publicznej   Działając na podstawie art. 43 ust.1 pkt 8...

Czytaj więcej

23.06.2020

Uchwała nr 4/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia zakresu, w jakim konieczne jest wydawanie zarządzeń przez jednoosobowe organy statutowe  ...

Czytaj więcej

23.06.2020

Stanowisko ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie systemowych rozwiązań ujednolicających pracę szkół i placówek oświatowych w zakresie zdalnego...

Czytaj więcej

23.06.2020

Uchwała nr 1/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie systemowych rozwiązań ujednolicających pracę szkół i placówek oświatowych w zakresie zdalnego...

Czytaj więcej

16.12.2019

Uchwała nr 41/2019 ZG ZNP z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP w kadencji 2019-2024   Działając na podstawie art. 43...

Czytaj więcej

16.12.2019

Uchwała nr 40/2019 ZG ZNP z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia składu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela...

Czytaj więcej

16.12.2019

Uchwała nr 38/2019 ZG ZNP z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie planu pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego na rok 2020   Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt...

Czytaj więcej

21.11.2019

Uchwała nr 36/2019 ZG ZNP z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie włączenia Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do Związku...

Czytaj więcej