ZNP kieruje wezwanie przedsądowe do Barbary Nowak

W związku z rozpowszechnianym przez Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak nieprawdziwym i naruszającym dobra osobiste twierdzeniem, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która „pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina” niniejszym wzywamy panią kurator do opublikowania na okres 3 dni, na stronie głównej serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: https://kuratorium.krakow.pl/oświadczenia następującej treści:

Niniejszym oświadczam, iż rozpowszechniane przez mnie twierdzenie, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina, jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za rozpowszechnianie tego nieprawdziwego i naruszającego dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzenia Związek ten przepraszam”.

26 stycznia 2022 r.

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działają na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o udzielenie informacji w postaci:

  • rozpowszechnianej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty listy określonej jako: „Lista organizacji, które pod pozorami działań edukacyjnych realizują strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina”,
  • wskazania spraw prowadzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w których lista, o której mowa w pkt 1 była lub jest wykorzystywana,
  • wskazania trybu wejścia Małopolskiego Kuratora Oświaty w posiadanie listy,
    o której mowa w pkt 1, a zwłaszcza wskazania czy lista ta została sporządzona na zamówienie Małopolskiego Kuratora Oświaty,
  • wskazania komu poza posłami Koalicji Obywatelskiej Małopolski Kurator Oświaty udostępnił listę, o której mowa w pkt 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ZNP wnosi o udostępnienie powyższych informacji poprzez ich przesłanie pocztą elektroniczną na adres: znp@znp.edu.pl.

27 stycznia 2022 r.

Pani Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

OSTATECZNE WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

W związku z rozpowszechnianym przez Panią nieprawdziwym i naruszającym dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzeniem, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która „pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina” niniejszym wzywamy Panią do opublikowania na okres 3 dni, na stronie głównej serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: https://kuratorium.krakow.pl/oświadczenia następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, iż rozpowszechniane przez mnie twierdzenie, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina, jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za rozpowszechnianie tego nieprawdziwego i naruszającego dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzenia Związek ten przepraszam.

Barbara Nowak”

Oświadczania powyższe winno być opublikowane nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania niniejszego wezwania. Informujemy, iż w przypadku braku uwzględnienia powyższego wezwania Związek Nauczycielstwa Polskiego skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

POWIĄZANE WPISY

Wniosek ZNP do Premiera o uchylenie rozporządzeń dot. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości

ZNP ponownie zwraca się do Premiera ws. uchylenia i wycofania z obiegu prawnego rozporządzeń Ministra Edukacji i...

Czytaj więcej

17.05.2022

Spotkanie z parlamentarzystami ws. płac nauczycieli

17 maja 2022 r. w siedzibie ZNP odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku z posłami i posłankami...

Czytaj więcej



KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

19.05.2022

Українським старшокласникам та випускникам!
Czytaj więcej

18.05.2022

Wniosek ZNP do Premiera o uchylenie rozporządzeń dot. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości
Czytaj więcej

18.05.2022

Ukraińskie ABC. Podcast nr 3 dla uczniów i nauczycieli
Czytaj więcej

17.05.2022

Spotkanie z parlamentarzystami ws. płac nauczycieli
Czytaj więcej

17.05.2022

ZNP negatywnie opiniuje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela!
Czytaj więcej