Edukacja włączająca

„Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” – taki tytuł nosi przygotowany przez MEiN projekt kolejnej „reformy” w polskiej oświacie. Tym razem chodzi o cały duży sektor szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz system pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak pisze Głos Nauczycielski, pomysły zawarte na 188 stronach „ram rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych” można streścić w kilku krótkich punktach:

  • przeorganizowanie zasad przyjmowania dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, tak by coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami trafiało do szkół ogólnodostępnych;
  • umożliwienie przekształcania placówek specjalnych w ogólnodostępne;
  • połączenie poradni z centrami pomocy rodzinie i przekształcenie ich w centra dziecka i rodziny (w tym kontekście – być może odebranie nauczycielom poradni uprawnień z Karty Nauczyciela);
  • likwidacja opinii i orzeczeń.

Więcej informacji o planowanych zmianach i wywiady ze specjalistami publikuje Głos Nauczycielski na swojej stronie: https://glos.pl/tag/edukacja-wlaczajaca

W Okręgach ZNP organizujemy debaty na temat planowanych zmian z udziałem nauczycieli, nauczycieli – specjalistów, pracowników oświaty, rodziców, samorządowców i posłów. Takie debaty odbyły się już m.in. w Krakowie i Katowicach. Wypracowujemy stanowiska i zbieramy opinie.

13 maja br. Okręg Śląski ZNP zorganizował konferencję on-line wraz z debatą ekspercką “Edukacja Włączająca – dokąd zmierzamy”. W dyskusji brali udział nauczyciele specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, szkołach i placówkach specjalnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, pracownicy niepedagogiczni, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz parlamentarzyści.

 

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 22 lutego 2021 roku ws. projektu „Edukacja dla wszystkich”

 

Prezydium Zarządu Głównego ZNP po zapoznaniu się z dokumentem Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się i wysłuchaniu opinii środowiska nauczycielskiego podczas licznych spotkań, domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych należy ponownie poddać proponowane rozwiązania szerokim konsultacjom społecznym.

Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rosną również obawy związane z możliwością utraty przez nauczycieli uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Niekorzystne zmiany w zakresie statusu zawodowego nauczycieli nie są akceptowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jako reprezentanta środowiska nauczycielskiego.

Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego to okres niesprzyjający wdrażaniu tak poważnej zmiany w oświacie, dotyczącej wszystkich uczestników procesu kształcenia, zarówno dzieci i młodzieży, ich rodziców, jak też nauczycieli.

W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie.

Ponadto należy mieć na uwadze, że niedawne zmiany strukturalne w systemie oświaty doprowadziły do znacznego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży (liczne klasy, dwuzmianowość, braki kadrowe), w tych warunkach nie jest możliwe właściwe zabezpieczenie potrzeb uczniów i wychowanków wymagających szczególnego wsparcia. Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne.

Apelujemy o rozwagę – reformy w oświacie powinny być dokonywane w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

PLAKAT PDF

Film Okręgu Łódzkiego ZNP?

 

Więcej informacji ZNP na ten temat:

Petycja ZNP ws. wstrzymania prac nad reformą edukacji włączającej

List ZNP do Premiera ws. reformy edukacji włączającej

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

08.12.2023

Opinia ZNP – “Polityka cyfrowej transformacji edukacji”
Czytaj więcej

06.12.2023

Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.
Czytaj więcej

06.12.2023

Konferencja prasowa 6 grudnia
Czytaj więcej

04.12.2023

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP 6.12
Czytaj więcej

01.12.2023

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ZNP zwiększający wynagrodzenia nauczycieli
Czytaj więcej