Wznowienie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Po ośmiu miesiącach minister edukacji wznawia prace Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W...

Czytaj więcej

18.08.2022

Apel o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń i poprawę warunków pracy

APEL o współdziałanie  na rzecz wzrostu wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy w oświacie  W związku...

Czytaj więcej

17.08.2022

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne w ramach projektu “Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, trudności w przewidywaniu przyszłości oraz powszechna niepewność to...

Czytaj więcej

11.08.2022

Opinia ZNP do projektów rozporządzeń dot. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli

W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawki Senatu do ustawy Karta Nauczyciela złożonej przez ZNP, przedstawiamy...

Czytaj więcej

29.07.2022

Sejm zajmie się propozycją ZNP zwiększającą pensje wszystkich nauczycieli o 20%

Przyjęte przez Senat poprawki ZNP – gwarantujące m.in. 20 proc. wzrost wynagrodzeń wszystkich nauczycieli...

Czytaj więcej

27.07.2022

Projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli – opinia ZNP

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli. Planowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń...

Czytaj więcej

27.07.2022

Rozporządzenie ws. podziału oświatowej subwencji – opinia ZNP

ZNP opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu...

Czytaj więcej

27.07.2022

Wyjaśnienie dotyczące publikacji wp.pl

W związku z publikacją portalu Wirtualna Polska (27 lipca 2022 r.) opisującą inwestycję ZNP w produkty...

Czytaj więcej

22.07.2022

Senat przyjął poprawki ZNP zwiększające pensje wszystkich nauczycieli o 20%

Propozycja ZNP oznacza, że we wrześniu br. płaca zasadnicza nauczyciela początkującego wyniesie 3766 zł,...

Czytaj więcej

20.07.2022

Senacka komisja przyjęła poprawki ZNP dotyczące m.in. 20% podwyżek dla wszystkich nauczycieli

20 lipca poprawki autorstwa ZNP, przejęte przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS), w tym...

Czytaj więcej