,

Interwencja ZNP ws. bonu na laptop dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Po raz kolejny interweniujemy w Ministerstwie Cyfryzacji ws. bonu na laptop i ograniczenia wsparcia jedynie dla nauczycieli klas IV-VIII. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

– Niezrozumienie budzi fakt odroczenia terminu wydania bonów lub zupełny ich brak tak jak w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego – piszemy w liście do MC. – Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

LIST ZNP

Sz. Pan Janusz Cieszyński

Minister Cyfryzacji

Szanowni Państwo,

we wrześniu uczniowie i uczennice klas czwartych otrzymali laptopy, które są sfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (tj. prefinansowane ze środków krajowych w ramach PFR). Brakuje jednak planu włączenia tych urządzeń do procesu edukacyjnego (o który wielokrotnie apelowaliśmy), pomysłu na zmianę metod dydaktycznych a co najważniejsze infrastruktura w większości szkół nie pozwala na ich podłączenie do sieci wi-fi czy nawet do prądu (deklaracja 92 % badanych szkół zgodnie z badaniem Centrum Cyfrowy Dialog). Jak wynika z tego samego badania tylko 8% nauczycieli ocenia szkolną sieć Wi-Fi „jako niezawodną i pozwalającą na bezproblemowe wykonywanie zadań online” a w 50% szkół realne wartości przesyłowe (upload i download) wynoszą poniżej 100 Mbps. Ponadto 48% nauczycieli wskazuje, że praca online na pięciu urządzeniach jest możliwa w co najwyżej połowie sal lekcyjnych.

Jak widać w przytoczonych danych sieć komputerowa wymaga szybkiego unowocześnienia i ciągłego monitorowania w zakresie potrzeb użytkowników. W obliczu zakupu laptopów nie tylko dla uczniów jak i nauczycieli musi ona odpowiadać na ich potrzeby, tak aby zakupiony sprzęt został w pełni wykorzystany na potrzeby edukacyjne. Zgodnie z dokumentami programowymi krajowy plan odbudowy powinien skupiać swoje działania m.in. na polityce na rzecz następnego pokolenia w tym edukacji i umiejętnościach.

W kontekście programu Laptop dla czwartoklasisty nie można zapomnieć nie tylko o potrzebie wypracowania planu ich wykorzystania w procesie edukacyjnym, ale też zasad ich przynoszenia do szkoły. Jak wskazują eksperci proces ten mógłby odbywać się rotacyjnie, tak wspierać pracę grupową wśród uczniów. Ważne jest też dbanie o cyberbezpieczeństwo uczniów i higienę pracy cyfrowej. Według raportu Eukids online 2020 polskie dzieci najczęściej, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wskazują, że spotkały się online z mową nienawiści (48%). W celu zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom działania w tym zakresie powinny zostać wypracowane wspólnie z nauczycielami i ekspertami. Laptopy powinny być też zostać wyposażone w dostępne programy i platformy edukacyjne, tak aby w pełni wykorzystać publiczne zasoby.

Transformacja cyfrowa edukacji to proces daleko bardziej złożony i odzwierciedlony we wskaźniku nasycenia sprzętem komputerowym.

W nawiązaniu do treści rozporządzenia z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2071), po raz kolejny zwracamy się z pytaniem o powody wykluczenia na tym etapie z otrzymania bonów na laptopy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III i szkół ponadpodstawowych.

Niezrozumienie budzi fakt odroczenia terminu wydania bonów lub zupełny ich brak tak jak w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego. Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Do wiadomości:

Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

25.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZNP/02/2024/DP/4.3 W związku z realizacją projektu pn: „Dialog PLUS – wzmocnienie...

Czytaj więcej

23.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZNP/01/2024/DP/4.3 W związku z realizacją projektu pn: „Dialog PLUS – wzmocnienie...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

25.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”
Czytaj więcej

23.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”
Czytaj więcej

18.07.2024

Nauczyciele klas I-III otrzymają laptopy. Wnioskował o to ZNP!
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej