“Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa” – realizacja projektu

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Konfederacją Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Realizują projekt:

Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych
w procesie monitorowania i stanowienia prawa

Okres realizacji projektu 01.03.2024r. – 31.10.2026r.

Wartość projektu: 4 669 747,50 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 853 475,63 zł

Dofinansowanie z dotacji celowej: 676 176,37 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa. Ma on służyć wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego i eksperckiego, związanego z uczestnictwem organizacji związkowych w procesach stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych w szczególności w zakresie zatrudnienia, warunków pracy i płacy, tak aby móc prognozować np. skutki jego zmian. Dzięki uczestnictwu w projekcie będzie możliwa aktualizacja wiedzy w zakresie prawa określającego zasady funkcjonowania poszczególnych branż, które często ulega zmianie. Funkcje związkowe podlegają kadencyjności, co wymaga od organizacji związkowych planowania procesu szkolenia także dla nowych osób.

Projekt będzie wspierał uczestniczki i uczestników projektu poprzez realizację szkoleń z zakresu prawa i umiejętności miękkich, webinaria, konferencje, konwersatoria i doradztwo zgodnie z wcześniej zidentyfikowanymi potrzebami. Działania uzupełni wydanie przewodnika dla członków związków zawodowych. Ważnym elementem projektu będą konferencje naukowe, które umożliwią szeroką wymianę doświadczeń i będą okazją do wysłuchania ekspertów i ekspertek w obszarach objętych projektem. Ze względu na duże zróżnicowanie grup docelowych każda część będzie realizowana odrębnie przez Partnerów projektu, odpowiadając na inne potrzeby branży edukacyjnej, przemysłowej i górniczej.

Grupę docelową w projekcie stanowią przedstawiciele i przedstawicielki partnerów społecznych należących do co najmniej 19 organizacji branżowych zrzeszonych w OPZZ. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 367 kobiet i 365 mężczyzn. Łącznie 732 osoby.

Planowane wskaźniki produktu Projektu to:

  • Liczba reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych i zrzeszonych w ich strukturach organizacji objętych wsparciem związanym z udziałem w procesach stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych – 19,
  • Liczba webinariów zrealizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli partnerów społecznych zrzeszonych w ich strukturach – 14,
  • Liczba szkoleń zrealizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli partnerów społecznych zrzeszonych w ich strukturach – 116
  • Liczba konferencji zrealizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli partnerów społecznych zrzeszonych w ich strukturach – 2
  • Liczba godzin doradztwa dla partnerów społecznych nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT do prowadzenia działań informacyjnych na rzecz związku w procesach stanowienia prawa na poziomie zakładu pracy, regionu, kraju oraz do pozyskiwania informacji w procesie stanowienia prawa na poziomie zakładu pracy, regionu, kraju – 992
  • Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy uzyskali wsparcie w zakresie budowania zdolności partnerów społecznych 732

Planowane wskaźniki rezultatu Projektu to:

  • Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, którzy podnieśli kompetencje z zakresu budowania zdolności partnerów społecznych – 585
  • Liczba przedstawicieli parterów społecznych u których wystąpił wzrost wiedzy nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT do prowadzenia działań informacyjnych na rzecz związku – 62
  • Liczba przedstawicieli parterów społecznych u których wystąpił wzrost wiedzy nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi do pozyskiwania informacji – 62

Jeśli istnieje podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON” istnieje możliwość zgłoszenia tego do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej . Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

10.06.2024

Konferencja prasowa ZNP: Szkolna wycieczka = praca nauczycieli

10 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja prasowa ZNP “Nie tylko o wycieczkach szkolnych, ale także o innych...

Czytaj więcej

07.06.2024

Projekty z zakresu edukacji finansowane z funduszy unijnych

W dniach 5- 6 czerwca odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie Rozwój...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

10.06.2024

Konferencja prasowa ZNP: Szkolna wycieczka = praca nauczycieli
Czytaj więcej

07.06.2024

Projekty z zakresu edukacji finansowane z funduszy unijnych
Czytaj więcej

27.05.2024

Wcześniejsza emerytura czy świadczenie kompensacyjne?
Czytaj więcej

24.05.2024

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej
Czytaj więcej