Uchwała nr 4/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020

Uchwała nr 4/2020 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu, w jakim konieczne jest wydawanie zarządzeń przez jednoosobowe organy statutowe

Działając na podstawie art. 25b ust. 3 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Prezes ZNP wydaje zarządzenia w sprawach, o których mowa w:

1) art. 38a, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz wykonywanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 45 Statutu ZNP,

2) § 1 ust. 6 Systemu preferencji dla członków ZNP,

3) § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania diet,

4) pkt 10 Regulaminu komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP,

5) § 3 ust. 3 Statutu Biura Zarządu Głównego ZNP.

§ 2

Prezesi okręgów ZNP wydają zarządzenia w sprawach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 3, art 38a, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7, w związku z ust. 2 oraz wykonywanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 lub art. 53 Statutu ZNP,

2) § 3 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania diet,

3) § 6 ust. 6 Regulaminu praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP,

4) § 4 ust. 2 Regulaminu nadzoru wewnątrzzwiązkowego.

§ 3

Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wydaje zarządzenia w sprawach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 3, art 38a, art. 40 ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7, w związku z ust. 2, art. 78 ust. 5 Statutu ZNP,

2) § 3 ust. 1 pkt 2, 5 i 7 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania diet .

§ 4

Prezesi oddziałów ZNP wydają zarządzenia w sprawach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 2, art. 38a, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7, w związku z ust. 2 oraz wykonywanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 57 ust. 3 lub art. 58 ust. 3 Statutu ZNP,

2) § 3 ust. 1 pkt 8 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania diet,

3) § 6 ust. 6 Regulaminu praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP,

4) § 4 ust. 2 Regulaminu nadzoru wewnątrzzwiązkowego.

§ 5

Prezesi rad zakładowych ZNP wydają zarządzenia w sprawach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 2, art. 38a, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7, w związku z ust. 2 oraz wykonywanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 80 ust. 4 lub art. 81 ust. 2 Statutu ZNP,

2) § 3 ust. 1 pkt 9 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania diet .

§ 6

Prezesi ognisk ZNP wydają zarządzenia w sprawach, o których mowa w:

1) art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 1 pkt 7, w związku z ust. 2 oraz wykonywanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 62 ust. 4 Statutu ZNP,

2) § 4 ust. 2 Regulaminu nadzoru wewnątrzzwiązkowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.