Informacja nt. przetwarzania danych osobowych odbiorców newslettera Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku w wejściem w życie RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako
„RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza regulacje dotyczące m. in. korzystania z
usług internetowych, takich jak przesyłanie newslettera Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania
Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z ww. usługi. Prosimy Cię o jej
przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego z
siedziba przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, adres e-mail: znp@znp.edu.pl

W strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego powołano Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@znp.edu.pl

2. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe
zagadnienia z zakresu praw klientów. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie
klientów o przetwarzaniu ich danych.

3. Dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego przetwarza moje dane?

Przetwarzamy Państwa dane w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa newslettera
Związku Nauczycielstwa Polskiego zawierającego informacje o działalności Związku i
aktualnych wydarzeniach w sferze edukacji. Państwa dane osobowe w związku z udzieleniem

zgody na otrzymanie newslettera nie są przetwarzane w innych celach. Podstawą dla
przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest art. 6 ust. lit. a RODO,
czyli zgoda wyrażona przez osobę, której dane są przetwarzane.

4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

a) Prawo do sprostowania jego danych osobowych – mogą Państwo wysłać do nas
oświadczenie o niepoprawności Państwa danych osobowych;
b) Prawo dostępu do swoich danych osobowych – mają Państwo dostęp do swoich
danych osobowych, które przetwarzamy;
c) Prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
d) Prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przesłali Ich
dane osobowe do innego Administratora;
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo żądać od nas ograniczenia
przetwarzania Ich danych osobowych, jeśli sądzą, że mamy nieprawidłowe dane na
Państwa temat, przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, a nie chcą
Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Im potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia
roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania
danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Państwa dane będą przez nas
wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie
uwzględnionych przez Państwo działań;

5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Wyrażenie zgody na otrzymywanie prze
Państwa naszego newslettera jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych warunkuje otrzymanie newslettera.

6. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z otrzymywaniem newslettera ZNP?

W tym celu przetwarzamy jedynie Państwa adres mailowy.

7. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL (link).

Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, zadań Inspektora Ochrony Danych w
ZNP i praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie zawarte są w informatorze, do którego
bezpłatny dostęp znajdziecie Państwo na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego
www.znp.edu.pl

8. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom
danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi
współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą podmioty świadczące usługi do email
marketingu (dostarczające narzędzia do wysyłania newslettera).

9. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Państwa dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich.

10. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z otrzymywaniem newslettera będą
przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

11. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

Przysługuje Państwu w związku z przetwarzaniem Ich danych osobowych prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Ich dane
osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas mogą złożyć w tej sprawie skargę do
właściwego organu nadzorczego.

12. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie
wydawane decyzje?

Nie, nie przetwarzamy Państwa danych w taki sposób, jak i również nie dokonujemy
profilowania.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.06.2021

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu
Czytaj więcej

22.06.2021

Wyjaśnienie ZNP do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej „Czas na porządki w karcie”, 21.06.2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym
Czytaj więcej

18.06.2021

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.