Regulamin komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 czerwca 2015 r.

 

 1. Komisje problemowe (zwane dalej Komisjami) są powoływane przez Zarząd Główny ZNP, na kadencję tego Zarządu.
 2. Skład komisji powoływany jest spośród członków Zarządu Głównego ZNP.
 3. Komisje wykonują dla Zarządu Głównego ZNP i Prezydium Zarządu Głównego ZNP zadania polegające na przygotowywaniu dokumentów będących przedmiotem obrad, a w szczególności projektów uchwał, opinii i stanowisk w zakresie zadań komisji.
 4. Komisje stanowią robocze gremium organów wskazanych w pkt 3 i wykonują zadania tam wymienione na zlecenie Zarządu Głównego ZNP, Prezydium Zarządu Głównego, Sekretariatu Zarządu Głównego lub Prezesa ZNP.
 5. Komisje wybierają prezydia w składzie: przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący.
 6. Przewodniczący komisji:

a) kieruje pracami komisji,

b) zwołuje posiedzenia komisji,

c) ustala porządek obrad.

 1. Na wniosek prezydium komisji lub organów wymienionych w pkt 4, w posiedzeniach komisji mogą brać udział zaproszeni eksperci i doradcy.
 2. Komisje mogą powoływać podkomisje i zespoły problemowe.
 3. Prezydium komisji ma prawo zlecić poszczególnym członkom komisji realizację konkretnych zadań.
 4. Komisje lub ich prezydia odbywają spotkania w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co trzy miesiące. W razie niezwołania posiedzenia komisji lub prezydium komisji w przepisanym terminie, lub w prawach niecierpiących zwłoki, do zwołania ich posiedzeń uprawniony jest Sekretariat Zarządu Głównego ZNP lub Prezes ZNP.
 5. Na zasadach niniejszego regulaminu mogą funkcjonować komisje problemowe przy zarządach okręgów ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 czerwca 2015 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej