Regulamin nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego

przyjęty uchwałą ZG ZNP z dnia 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany uchwałą nr 12/2010 ZG ZNP z dnia 30 września 2010 r. oraz uchwałą nr 24/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

 

§1

Odznaka jest uhonorowaniem 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§2

Odznaka za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego została ustanowiona z okazji jubileuszu 100-lecia ZNP i począwszy od 2005 r. będzie nadawana corocznie członkom Związku po osiągnięciu 50-letniej przynależności do ZNP.

§3

Odznakę nadaje Zarząd Główny ZNP na wniosek Zarządu Oddziału, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu Okręgu.

§4

Odznaka jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości oraz ważnych wydarzeń związkowych. Terminy występowania z wnioskami ustala Sekretariat Zarządu Głównego ZNP.

§5

W uzasadnionych przypadkach (np. jubileusze i inne uroczystości) Odznakę może przyznać Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu ustalonego w Regulaminie.

§6

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§7

Odznakę nosi się po prawej stronie.

§8

Wniosek o nadanie Odznaki powinien być wypełniony komputerowo na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać dane dokumentujące 50-letnią przynależność do ZNP. Zarząd Okręgu po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przesyła wnioski wraz z listą zbiorczą do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rejestr przyznanych Odznak i dokumentację prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§9

Regulamin Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP obowiązuje z dniem uchwalenia przez ZG ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2010 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 98 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.