Regulamin nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2010 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

Odznaka jest uhonorowaniem 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§2

Odznaka za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego została ustanowiona z okazji jubileuszu 100-lecia ZNP i począwszy od 2005 r. będzie nadawana corocznie członkom Związku po osiągnięciu 50-letniej przynależności do ZNP.

§3

Odznakę nadaje Zarząd Główny ZNP na wniosek Zarządu Oddziału, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu Okręgu.

§4

Odznaka jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości oraz ważnych wydarzeń związkowych. Terminy występowania z wnioskami ustala Sekretariat Zarządu Głównego ZNP.

§5

W uzasadnionych przypadkach (np. jubileusze i inne uroczystości) Odznakę może przyznać Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu ustalonego w Regulaminie.

§6

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§7

Odznakę nosi się po prawej stronie.

§8

Wniosek o nadanie Odznaki powinien być wypełniony komputerowo na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać dane dokumentujące 50-letnią przynależność do ZNP. Zarząd Okręgu po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przesyła wnioski wraz z listą zbiorczą do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rejestr przyznanych Odznak i dokumentację prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§9

Regulamin Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP obowiązuje z dniem uchwalenia przez ZG ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2010 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 98 Statutu ZNP.

Załączniki:

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej