Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

Złota Odznaka ZNP, zwana dalej Odznaką, zgodnie z art. 98 Statutu ZNP jest najwyższym wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. Odznaka jest kontynuacją Złotej Odznaki ZNP wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia ZNP.

§2

Odznaka może być nadana członkowi ZNP wyróżniającemu się wieloletnią działalnością związkową w ogniwach ZNP i jego zarządach (co najmniej przez dwie kadencje).

§3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka może być nadana członkowi ZNP lub osobie niebędącej członkiem ZNP za współpracę i działalność na rzecz ZNP oraz za wieloletnią wyróżniającą pracę dla rozwoju oświaty, nauki i kultury.

§4

Zbiorowa Złota Odznaka ZNP może być nadana organizacji społecznej i instytucji za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju oświaty, nauki i kultury oraz w realizacji celów statutowych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§5

O nadanie Odznaki mogą występować zarządy ogniw ZNP. Zarząd Główny ZNP nadaje odznakę na wniosek sporządzony komputerowo przez Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Okręgu i pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu ZNP oraz Komisję ds. Odznaczeń ZG ZNP. Odznakę przyznaje Zarząd Główny ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości. Termin zgłaszania wniosków ustala Sekretariat ZG ZNP.

§6

W uzasadnionych przypadkach (np. w związku z obchodami rocznic, jubileuszy i innych uroczystości) Odznakę może przyznać wyjątkowo Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu postępowania ustalonego w Regulaminie.

§7

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§8

Odznaka jest wyróżnieniem jednostopniowym i może być przyznana tylko raz. Odznakę nosi się po lewej stronie, po polskich orderach i odznaczeniach. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją, a zbiorową Odznakę wraz z dyplomem.

§9

W przypadku, gdy osoba wyróżniona Odznaką dopuści się czynów, wskutek których staje się niegodna jej posiadania, na wniosek odpowiedniego zarządu ZNP i po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Odznaczeń ZG ZNP, Zarząd Główny ZNP może pozbawić ją Odznaki.

§10

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki powinien być wypełniony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać pełną charakterystykę całokształtu pracy związkowej, zawodowej i społecznej oraz odpowiadać kryteriom zawartym w Regulaminie. Rejestr wyróżnionych oraz odpowiednią dokumentację prowadzi Zespół Organizacji i Współpracy Zarządu Głównego ZNP.

§11

Traci moc Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP przyjęty przez Zarząd Główny z dnia 23 czerwca 1999 r.

§12

Regulamin Złotej Odznaki ZNP wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 14 Statutu ZNP w dniu 27 marca 2007 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r.  i znowelizowany w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 98 Statutu ZNP.

Załączniki:

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej