Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 8 listopada 2021 r.

Prezydium ZG ZNP, kierując się opiniami członków i członkiń Związku Nauczycielstwa Polskiego, krytycznie odnosi się do realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naszych postulatów, zgłaszanych  podczas rozmów Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w zakresie:

  • zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i powiązania go ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,
  • zwiększenia subwencji oświatowej, w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od  1 stycznia 2022 r.,
  • rozwiązań emerytalnych.

Ponadto, Prezydium ZG ZNP krytycznie ocenia przebieg trwających od maja br. rozmów partnerów społecznych z kierownictwem resortu. Szczególny sprzeciw budzi fakt, że każda kolejna tura rozmów to przedstawianie przez MEiN coraz bardziej niekorzystnych rozwiązań w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w tym podniesienie pensum oraz wprowadzenie obowiązkowego rejestrowanego czasu pracy w szkole od 2 do ponad 8 godzin poza pensum. Oznaczać to będzie w praktyce faktyczny wzrost obowiązkowego czasu pracy. Propozycje MEiN to także:  zmniejszenie wysokości środków socjalnych, dodatku wiejskiego, a także likwidacja dodatku „na start” i dodatku uzupełniającego.

Sprzeciw budzi również nowy system awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Prezydium ZG ZNP negatywnie odnosi się do trybu i formy prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, zamiast prowadzenia negocjacji kierownictwo ministerstwa ograniczyło się  do przedstawiania kolejnych wersji zmian w Karcie Nauczyciela, w żadnym stopniu nie odnosząc się  do postulatów czy opinii przedstawianych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Trwające siedem miesięcy rozmowy nie przybliżyły ZNP do osiągnięcia konsensusu i podpisania porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Prezydium ZG ZNP uważa, że formuła prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty została wyczerpana. Dlatego żądamy wycofania się przez Ministra Edukacji i Nauki do 18 listopada 2021 r. ze zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz jednoznacznej deklaracji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego o rozpoczęciu prac nad nowym systemem wynagradzania nauczycieli powiązanym ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i wzroście wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

W przypadku niespełnienia ww. żądań po 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się do central związkowych o wspólne rozpoczęcie Sporu z rządem RP.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

09.12.2022

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek
Czytaj więcej

08.12.2022

Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera
Czytaj więcej

07.12.2022

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP
Czytaj więcej

07.12.2022

List ZNP do Premiera RP ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego
Czytaj więcej