Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie egzaminów zewnętrznych dla uczniów i uczennic – uchodźców z Ukrainy

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, podpisując się pod listem otwartym skierowanym przez środowiska nauczycielskie do premiera Mateusza Morawieckiego i liderów partii politycznych, podziela wyrażoną w nim troskę i głębokie obawy związane między innymi z oceną wiedzy i umiejętności uczniów nieporozumiewających się w języku polskim.

Pojawiające się w przestrzeni publicznej liczne głosy sprzeciwu zdecydowanie negatywnie oceniają pomysł przystąpienia przez ukraińskie dzieci i młodzież do egzaminów zewnętrznych, na zasadach obowiązujących w polskim systemie oświaty. Nie jest to dobre rozwiązanie, a wprost przeciwnie – wykluczające i pozbawiające szansy na równy start w edukacyjną przyszłość.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, podobnie jak wiele innych organizacji i środowisk edukacyjnych, krytycznie ocenia przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla uczniów i uczennic – uchodźców z Ukrainy, a zwłaszcza obowiązek przystąpienia przez nich do egzaminu ósmoklasisty będącego warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i udziału w rekrutacji do szkół średnich. Wyniku tego egzaminu nie można poprawić, a jego rezultat rzutuje na przyszłość edukacyjną młodego człowieka.

Uczniowie, po traumatycznych przeżyciach spowodowanych wojną w ich ojczyźnie, powinni przede wszystkim zaadaptować się w nowym dla siebie środowisku. I w tym powinniśmy im pomóc, wspierając ich w sposób rozważny i mądry. Niestety, niektóre rozwiązania edukacyjne forsowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym te dotyczące przystąpienia do egzaminów, są bezduszne i dyskryminujące – prowadzą do segregacji w polskich szkołach.

Tysiące dzieci uchodźczych, ponosząc na starcie porażkę na egzaminie, dostaną się do szkół, w których zostaną wolne miejsca, co uniemożliwi wykorzystanie ich potencjału intelektualnego i posiadanych zasobów. Będzie powodować również narastające poczucie krzywdy i niesprawiedliwości edukacyjnej.

Marginalizacja ukraińskich uczniów i uczennic może przynieść negatywne skutki w przyszłości, stanowiąc zagrożenie dla spójności społecznej i naszych wzajemnych relacji.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP oczekuje odstąpienia w tym roku od obowiązkowego egzaminu po szkole podstawowej dla dzieci uchodźczych i uregulowania kwestii rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, na zasadzie faktycznie równych szans.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej