Uchwała nr 21/2017 ZG ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad podziału wpływów ze składek członkowskich

 

Działając na podstawie art. 97 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia co następuje:

§1

 1. Składka członkowska dzielona jest przez oddział ZNP na dwie części.
 2. 70% składki, o której mowa w ust. 1, pozostaje do dyspozycji oddziału ZNP i jest przeznaczane na jego działalność statutową.
 3. 30% składki, o której mowa w ust. 1, oddział ZNP przekazuje, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Zarządu Głównego ZNP, wskazując odrębnie kwotę składek od członków czynnych oraz kwotę składek od emerytów i rencistów.
 4. Część składki, o której mowa w ust. 3, Zarząd Główny ZNP dzieli w następujący sposób:
  1. 2 % składki członkowskiej na fundusz inwestycyjny
  2. 12,5 % składki członkowskiej na działalność statutową okręgów ZNP
  3. 10,4 % składki członkowskiej na działalność statutową Zarządu Głównego ZNP
  4. 3 % składki członkowskiej na fundusz specjalnej pomocy dla członków ZNP
  5. 2,1 % składki członkowskiej na podwyższenie funduszu statutowego.
 5. Część składki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przekazanej w terminie określonym w ust. 3, Zarząd Główny ZNP przekazuje okręgom ZNP na bieżąco, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 2

Obowiązek terminowego zebrania składki oraz przekazania jej części, o której mowa § 1 ust. 3 na rachunek bankowy Zarządu Głównego ZNP spoczywa na prezesie oddziału ZNP.

§ 3

Uchyla się uchwałę nr 13/2008 Zarządu Głównego ZNP z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zasad podziału składki związkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować! Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.

FreshMail.pl