Uchwała nr 25/2017 ZG ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie Instrukcji w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP oraz jego ogniw

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 4 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP oraz jego ogniw, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę:

  1. Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji w sprawie zasad stosowania sztandaru, znaku i pieczęci przez ogniwa ZNP,
  2. uchwałę z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Instrukcji w sprawie zasad stosowania sztandaru, znaku i pieczęci przez ogniwa ZNP.

§ 3

  1. Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego ogniwa dostosują pieczęcie i szyldy do treści Instrukcji w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP, przyjętej niniejszą uchwałą, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r.
  2. Wymaganiom określonym w Instrukcji w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP przyjętej niniejszą uchwałą winny odpowiadać sztandary nadawane i wymieniane po dacie jej wejścia w życie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na listę odbiorców newslettera.. Obiecujemy nie spamować!

Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych.

FreshMail.pl