Uchwała nr 27/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

  1. Rekomendować XLII Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZNP przyjęcie uchwały o podjęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych na podstawy ustawy Karta Nauczyciela, w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2120 ze zm.).
  2. Realizacja celu, o którym mowa w pkt. 1, polega na wprowadzeniu ogólnej zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w III kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

§ 2

Zarząd Główny ZNP zobowiązuje ogniwa ZNP do podjęcia szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej przedmiotu inicjatywy ustawodawczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.