Uchwała nr 3/2021 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie zasad przyznawania i wysokości zniżek w opłatach za korzystanie z bazy hotelowo-wypoczynkowej ZNP w roku 2021

 

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 6 Statutu ZNP oraz § 4 pkt 3 Systemu preferencji dla członków ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia:

§ 1

Przyjąć zasady przyznawania i wysokość zniżek w opłatach za korzystanie z bazy hotelowo-wypoczynkowej ZNP w roku 2021, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Załącznik do uchwały nr 3/2021 Prezydium ZG ZNP
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie zniżek w opłatach za korzystanie z bazy hotelowo-wypoczynkowej ZNP w roku 2021

 

ZASADY
PRZYZNAWANIA ZNIŻEK W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE
Z BAZY HOTELOWO-WYPOCZYNKOWEJ ZNP W ROKU 2021

 

 1. Członkowi ZNP przysługuje prawo do zniżki 15% w opłatach za korzystanie z usług w obiektach ZNP (filie OUPiS ZNP) wchodzących w skład bazy hotelowo-wypoczynkowej ZNP oraz w sanatoriach ZNP. Członek ZNP może skorzystać ze zniżki po przedstawieniu aktualnej legitymacji członkowskiej, lub imiennego zaświadczenia o przynależności do ZNP wystawionego przez właściwy oddział lub okręg ZNP.
 2. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wprowadza się dla członków ZNP korzystających z obiektów hotelowo-wypoczynkowych ZNP, wymienionych w ust. 13, zniżki w następującej wysokości:
  1) 50 złotych za cały pobyt przy skorzystaniu z dwóch noclegów,
  2) 100 złotych za cały pobyt przy skorzystaniu z co najmniej trzech noclegów.
 3. Zniżki, o których mowa w ust. 2, nie podlegają łączeniu.
 4. W przypadku pobytów obejmujących co najmniej siedem noclegów dyrektor filii OUPiS, wymienionej w ust. 13, może zastosować zniżkę, o której mowa w ust. 1.
 5. Zniżka, o której mowa w ust. 1 i 2, udzielana jest korzystającym z pobytu członkom ZNP bezpośrednio w obiektach hotelowo-wypoczynkowych i sanatoriach ZNP.
 6. Zniżki, o której mowa w ust. 1 i 2, nie udziela się na pobyty, które są dotowane, np. ze środków NFZ, PFRON, PCPR i in.
 7. Refundacji zniżek udzielonych członkom ZNP Zarząd Główny ZNP dokonuje filii OUPiS ZNP po przedstawieniu przez dyrektora filii OUPiS ZNP listy zawierającej: imię i nazwisko członka, numer legitymacji ZNP, czas trwania pobytu oraz numer telefonu kontaktowego do członka.
 8. Zniżka, o której mowa w ust. 1 i 2, dotyczy również pobytów zorganizowanych grup związkowych rozliczanych notą.
 9. Przy rezerwacji pobytu dla grup pobierana jest zaliczka w wysokości do 40% kosztów pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsc w okresie krótszym niż 90 dni przed planowanym pobytem, zaliczka nie podlega zwrotowi, o czym dyrektor filii OUPiS ZNP informuje zamawiającego przy przyjmowaniu rezerwacji.
 10. Stawka pobytu dla grup obejmuje usługę podstawową, tj. nocleg i wyżywienie za dobę pobytu. Inne dodatkowe świadczenia (ogniska, uroczyste kolacje, wycieczki itp.) są płatne według stawek ustalonych z dyrektorem filii OUPiS ZNP.
 11. Dyrektor filii OUPiS ZNP nie może udzielać dodatkowych zniżek dla pobytów grup związkowych.
 12. Refundacji kosztów pobytu grup związkowych Zarząd Główny ZNP dokonuje po przesłaniu do Biura ZG ZNP przez oddział lub okręg ZNP noty księgowej wystawionej przez filię OUPiS. Do noty załączana jest lista członków ZNP, którzy skorzystali z pobytu. Lista zawiera informacje, o których mowa w ust. 7.
 13. Zniżki określone w ust. 2 stosuje się w następujących obiektach ZNP:
  1) Dom Nauczyciela “Logos” w Augustowie (ul. 29 Listopada 9, 16-300 Augustów),
  2) Hotel “Logos” w Gdańsku (ul. Jana Uphagena 28, 80-237 Gdańsk),
  3) Hotel “Logos” w Lublinie (ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin),
  4) Hotel “Logos” w Suwałkach (ul. Tadeusza Kościuszki 120, 16-400 Suwałki),
  5) Dom Wypoczynkowy “Świteź” w Szklarskiej Porębie (ul. 1 Maja 34, 58-580 Szklarska Poręba),
  6) Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy “Delfin” w Ustce (ul. Mikołaja Kopernika 5, 76-270 Ustka),
  7) Dom Wypoczynkowy “Nauczyciel” w Ustroniu Jaszowcu (ul. Wczasowa 21, 43-453 Ustroń),
  8) Hotel “Logos” w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa),
  9) Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne w Zakopanem (ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane).KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

09.12.2022

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek
Czytaj więcej

08.12.2022

Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera
Czytaj więcej

07.12.2022

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP
Czytaj więcej

07.12.2022

List ZNP do Premiera RP ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego
Czytaj więcej