Uchwała nr 32/2019 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 15 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej

 

Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty, Prezydium Zarządu Głównego ZNP, w celu przygotowania dalszych działań protestacyjnych, postanawia:

§ 1

Przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, a zwłaszcza o:

  1. obowiązujących nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych normach czasu pracy,
  2. przysługujących nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalnych dobowych i tygodniowych okresach odpoczynku,
  3. skutkach prawnych zlecania nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym pracy w wymiarze przekraczającym normy czasu pracy,
  4. skutkach prawnych niezapewnienia nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalnych okresów odpoczynku,
  5. zajęciach i czynnościach, jakie nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni obowiązani są realizować w ramach stosunków pracy nawiązanych ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  6. zajęciach i czynnościach wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych,  których realizacji nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni mogą odmówić.

§ 2

Wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie rozmów na temat wprowadzenia do ustawy Karta Nauczyciela  rozwiązań:

  1. gwarantujących nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie za pracę powyżej 40 godzin tygodniowo (w tym podczas wycieczek i tzw. zielonych szkół),
  2. zapewniających nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalne dobowe i tygodniowe okresy odpoczynku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej