Uchwała nr 32/2019 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 15 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej

 

Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty, Prezydium Zarządu Głównego ZNP, w celu przygotowania dalszych działań protestacyjnych, postanawia:

§ 1

Przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, a zwłaszcza o:

  1. obowiązujących nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych normach czasu pracy,
  2. przysługujących nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalnych dobowych i tygodniowych okresach odpoczynku,
  3. skutkach prawnych zlecania nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym pracy w wymiarze przekraczającym normy czasu pracy,
  4. skutkach prawnych niezapewnienia nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalnych okresów odpoczynku,
  5. zajęciach i czynnościach, jakie nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni obowiązani są realizować w ramach stosunków pracy nawiązanych ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  6. zajęciach i czynnościach wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych,  których realizacji nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni mogą odmówić.

§ 2

Wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie rozmów na temat wprowadzenia do ustawy Karta Nauczyciela  rozwiązań:

  1. gwarantujących nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie za pracę powyżej 40 godzin tygodniowo (w tym podczas wycieczek i tzw. zielonych szkół),
  2. zapewniających nauczycielom i innym pracownikom pedagogicznym minimalne dobowe i tygodniowe okresy odpoczynku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.