Uchwała nr 33/2020 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie interpretacji art. 42 ust. 3 pkt 3 i 4 i ust. 4 Statutu ZNP

 

Działając na podstawie art. 101 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP uchwala, co następuje:

§ 1

Mandat członka Zarządu Głównego uzyskany na okręgowej konferencji wyborczej nie wygasa na skutek wyboru osoby dysponującej takim mandatem na funkcję przewodniczącego krajowej sekcji związkowej.

§ 2

Osoba, o której mowa w § 1 może zrzec się mandatu uzyskanego na okręgowej konferencji wyborczej nie tracąc mandatu członka Zarządu Głównego posiadanego z tytułu pełnienia funkcji przewodniczego krajowej sekcji związkowej.

§ 3

W przypadku zrzeczenia się, o którym mowa w § 2, właściwy zarząd okręgu uprawniony jest do wyboru członka Zarządu Głównego w trybie art. 42 ust. 4 Statutu ZNP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


UZASADNIENIE

W świetle art. 42 ust. 3 pkt 3 Statutu ZNP mandat członka Zarządu Głównego przysługuje przewodniczącym krajowych sekcji związkowych. Mandat taki przysługuje również członkom ZNP wybranym na okręgowych konferencja związkowych (art. 42 ust. 3 pkt 4 Statutu ZNP). Przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji określono w art. 38 ust. 1 Statutu ZNP. Przepis ten nie łączy wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego z wyborem osoby dysponującej takim mandatem na funkcję przewodniczącego krajowej sekcji związkowej. Natomiast w przypadku zrzeczenia się przez taką osobę mandatu członka Zarządu Głównego uzyskanego na okręgowej konferencji wyborczej zarząd okręgu uprawniony jest dokonać wyboru uzupełniającego spośród delegatów na Zjazd. Przesądza o tym art. 42 ust. 4 Statutu ZNP.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej