Uchwała nr 33/2020 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie interpretacji art. 42 ust. 3 pkt 3 i 4 i ust. 4 Statutu ZNP

 

Działając na podstawie art. 101 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP uchwala, co następuje:

§ 1

Mandat członka Zarządu Głównego uzyskany na okręgowej konferencji wyborczej nie wygasa na skutek wyboru osoby dysponującej takim mandatem na funkcję przewodniczącego krajowej sekcji związkowej.

§ 2

Osoba, o której mowa w § 1 może zrzec się mandatu uzyskanego na okręgowej konferencji wyborczej nie tracąc mandatu członka Zarządu Głównego posiadanego z tytułu pełnienia funkcji przewodniczego krajowej sekcji związkowej.

§ 3

W przypadku zrzeczenia się, o którym mowa w § 2, właściwy zarząd okręgu uprawniony jest do wyboru członka Zarządu Głównego w trybie art. 42 ust. 4 Statutu ZNP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


UZASADNIENIE

W świetle art. 42 ust. 3 pkt 3 Statutu ZNP mandat członka Zarządu Głównego przysługuje przewodniczącym krajowych sekcji związkowych. Mandat taki przysługuje również członkom ZNP wybranym na okręgowych konferencja związkowych (art. 42 ust. 3 pkt 4 Statutu ZNP). Przesłanki wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji określono w art. 38 ust. 1 Statutu ZNP. Przepis ten nie łączy wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego z wyborem osoby dysponującej takim mandatem na funkcję przewodniczącego krajowej sekcji związkowej. Natomiast w przypadku zrzeczenia się przez taką osobę mandatu członka Zarządu Głównego uzyskanego na okręgowej konferencji wyborczej zarząd okręgu uprawniony jest dokonać wyboru uzupełniającego spośród delegatów na Zjazd. Przesądza o tym art. 42 ust. 4 Statutu ZNP.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

09.12.2022

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek
Czytaj więcej

08.12.2022

Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera
Czytaj więcej

07.12.2022

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP
Czytaj więcej

07.12.2022

List ZNP do Premiera RP ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego
Czytaj więcej