Uchwała nr 34/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty rozpoczętą przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na mocy § 3 uchwały nr 32/2018 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudniu 2018 r.

§ 2

Podtrzymać dotychczasowe postulaty płacowe.

§ 3

Przypomnieć pracodawcom objętym sporami zbiorowymi wszczętymi w styczniu i lutym br., że zawieszenie strajku nie jest równoznaczne z zakończeniem sporów zbiorowych i że spory te są kontynuowane.

§ 4

 1. Zobowiązać zarządy oddziałów ZNP do zintensyfikowana działań mających na celu wsparcie pracowników oświaty, którzy w związku z prowadzoną przez ZNP od dnia 15 października br. akcją informacyjną zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy odmawiają wykonywania poleceń przełożonych:
  1. niewynikających ze stosunku pracy (poleceń wykraczających w sposób niezgodny z prawem poza umówiony rodzaj pracy i wynikający z niego zakres obowiązków),
  2. sprzecznych z przepisami prawa (np. poleceń obligujących wbrew przepisom prawa do pracy w czasie urlopu wypoczynkowego),
  3. niepozostających w związku ze stosunkiem pracy.
 2. Zobowiązać zarządy oddziałów ZNP do udzielenia pomocy prawnej pracownikom oświaty, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną (np. za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych w czasie wycieczek szkolnych, tzw. zielonych szkół, zawodów sportowych) i w związku z prowadzoną przez ZNP od dnia 15 października br. akcją informacyjną zamierzają wystąpić do pracodawców o wypłatę należnego im wynagrodzenia.

§ 5

Zobowiązać zarządy oddziałów ZNP do wystąpienia (na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych) do pracodawców objętych ich działaniem o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących warunków pracy, a zwłaszcza praktyki tych pracodawców w zakresie:

 1. zlecania pracy ponadnormatywnej i jej wynagradzania,
 2. przestrzegania minimalnych dobowych i tygodniowych okresów odpoczynku,
 3. wydawania poleceń, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 6

Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZNP do prowadzenia i koordynowania działań ogniw ZNP w zakresie realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.