Uchwała nr 34/2019 ZG ZNP z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty rozpoczętą przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na mocy § 3 uchwały nr 32/2018 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudniu 2018 r.

§ 2

Podtrzymać dotychczasowe postulaty płacowe.

§ 3

Przypomnieć pracodawcom objętym sporami zbiorowymi wszczętymi w styczniu i lutym br., że zawieszenie strajku nie jest równoznaczne z zakończeniem sporów zbiorowych i że spory te są kontynuowane.

§ 4

 1. Zobowiązać zarządy oddziałów ZNP do zintensyfikowana działań mających na celu wsparcie pracowników oświaty, którzy w związku z prowadzoną przez ZNP od dnia 15 października br. akcją informacyjną zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy odmawiają wykonywania poleceń przełożonych:
  1. niewynikających ze stosunku pracy (poleceń wykraczających w sposób niezgodny z prawem poza umówiony rodzaj pracy i wynikający z niego zakres obowiązków),
  2. sprzecznych z przepisami prawa (np. poleceń obligujących wbrew przepisom prawa do pracy w czasie urlopu wypoczynkowego),
  3. niepozostających w związku ze stosunkiem pracy.
 2. Zobowiązać zarządy oddziałów ZNP do udzielenia pomocy prawnej pracownikom oświaty, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną (np. za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych w czasie wycieczek szkolnych, tzw. zielonych szkół, zawodów sportowych) i w związku z prowadzoną przez ZNP od dnia 15 października br. akcją informacyjną zamierzają wystąpić do pracodawców o wypłatę należnego im wynagrodzenia.

§ 5

Zobowiązać zarządy oddziałów ZNP do wystąpienia (na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych) do pracodawców objętych ich działaniem o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących warunków pracy, a zwłaszcza praktyki tych pracodawców w zakresie:

 1. zlecania pracy ponadnormatywnej i jej wynagradzania,
 2. przestrzegania minimalnych dobowych i tygodniowych okresów odpoczynku,
 3. wydawania poleceń, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 6

Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZNP do prowadzenia i koordynowania działań ogniw ZNP w zakresie realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19FilmyInterweniujemyOgólne informacjeZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

18.05.2021

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 18.05.2021
Czytaj więcej

18.05.2021

Informacja ZNP przed rozmowami z MEiN (18.05, godz.13.30)
Czytaj więcej

18.05.2021

Status nauczyciela: Dziś rozmowy nt. propozycji MEiN
Czytaj więcej

17.05.2021

100 lat temu Józef Piłsudski został honorowym członkiem ZNP
Czytaj więcej

16.05.2021

Życzenia z okazji Dnia Pracowników Wspomagających w Edukacji
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.