Uchwała nr 36/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przejawów ksenofobii i nacjonalizmu w trakcie obchodów Święta Niepodległości

 

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

Przyjąć Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przejawów ksenofobii i nacjonalizmu w trakcie obchodów Święta Niepodległości.

§2

Stanowisko, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Stanowisko Prezydium ZG ZNP
w sprawie przejawów ksenofobii i nacjonalizmu
w trakcie obchodów Święta Niepodległości

Związek Nauczycielstwa Polskiego, powstając 112 lat temu, walczył o wolną Polskę, a patriotyzm był zawsze jedną z naszych naczelnych wartości, czego najlepszym dowodem jest powołanie przez członków ZNP Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w czasie II wojny światowej.

Związek walczył i walczy o powszechną, bezpłatną, równą i otwartą szkołę dla wszystkich. Taką, która nie wyklucza, tylko kształci i wychowuje w duchu poszanowania drugiego człowieka. Dlatego – jako nauczyciele i pracownicy oświaty – czujemy się zobowiązani zabrać głos w dyskusji o rasistowskich i ksenofobicznych hasłach, jakie pojawiły się podczas tegorocznego Marszu Niepodległości oraz w debacie publicznej wokół tego wydarzenia. Nie zgadzamy się na ksenofobię i nacjonalizm w naszym kraju!

Z szacunkiem przyjęliśmy wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ubolewającego nad faktem, że 11 listopada 2017 roku „w Warszawie radość tych, którzy przyszli świętować niepodległość, została zakłócona przez transparenty przyniesione przez osoby nieodpowiedzialne”. Natomiast z dezaprobatą odnosimy się do milczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie.

Szkoła powinna informować o złożonych problemach współczesnego świata i uczyć, jak je rozwiązywać. Domagamy się od Ministra Edukacji Narodowej podjęcia natychmiastowych działań na rzecz uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.01.2023

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów
Czytaj więcej

31.01.2023

VIDEO. Rozmowy z ministerstwem edukacji
Czytaj więcej

28.01.2023

Nauczyciele grają dla WOŚP
Czytaj więcej

26.01.2023

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Czytaj więcej

24.01.2023

Ocena pracy: Projekt nowelizacji zgodny z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe
Czytaj więcej