Uchwała nr 41/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy

 

Działając na  podstawie art. 101 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Członek ZNP może być zrzeszony tylko w tym ognisku i oddziale ZNP, który obejmuje swoim działaniem zakład pracy, będący jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 2

  1. W przypadku zatrudnienia członka ZNP u pracodawcy nieobjętego działaniem oddziału ZNP, w którym jest on zrzeszony, jego praw i interesów pracowniczych wobec tego pracodawcy broni właściwy miejscowo oddział ZNP, na zasadzie stosowanego w drodze analogii art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
  2. Członek ZNP obowiązany jest poinformować prezesów właściwych miejscowo ogniska i oddziału ZNP o zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po nawiązaniu stosunku pracy.

§ 3

Uchyla się:

  1. Uchwałę nr 3/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie interpretacji art. 81 ust. 1 pkt 1 Statutu ZNP;
  2. Uchwałę nr 5/2009 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie interpretacji art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 Statutu ZNP;
  3. Uchwałę nr 3/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości składki członkowskiej emerytów, rencistów oraz osób pobierających świadczenie kompensacyjne;
  4. Uchwałę nr 8/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przynależności członka ZNP do więcej niż jednego ogniska oraz sposobu obliczania wysokości składki dla członków ZNP pozostających w więcej niż jednym stosunku pracy;
  5. Uchwałę nr 20/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie nowelizacji uchwały Prezydium ZG ZNP Nr 8/2014.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.01.2023

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów
Czytaj więcej

31.01.2023

VIDEO. Rozmowy z ministerstwem edukacji
Czytaj więcej

28.01.2023

Nauczyciele grają dla WOŚP
Czytaj więcej

26.01.2023

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Czytaj więcej

24.01.2023

Ocena pracy: Projekt nowelizacji zgodny z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe
Czytaj więcej