Uchwała nr 41/2017 Prezydium ZG ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy

 

Działając na podstawie art. 101 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Członek ZNP może być zrzeszony tylko w tym ognisku i oddziale ZNP, który obejmuje swoim działaniem zakład pracy, będący jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 2

  1.  W przypadku zatrudnienia członka ZNP u pracodawcy nieobjętego działaniem oddziału ZNP, w którym jest on zrzeszony, jego praw i interesów pracowniczych wobec tego pracodawcy broni właściwy miejscowo oddział ZNP, na zasadzie stosowanego w drodze analogii art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
  2. Członek ZNP obowiązany jest poinformować prezesów właściwych miejscowo ogniska i oddziału ZNP o zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po nawiązaniu stosunku pracy.

§ 3

Uchyla się:

  1. Uchwałę nr 3/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie interpretacji art. 81 ust. 1 pkt 1 Statutu ZNP;
  2. Uchwałę nr 5/2009 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie interpretacji art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 Statutu ZNP;
  3. Uchwałę nr 3/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości składki członkowskiej emerytów, rencistów oraz osób pobierających świadczenie kompensacyjne;
  4. Uchwałę nr 8/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przynależności członka ZNP do więcej niż jednego ogniska oraz sposobu obliczania wysokości składki dla członków ZNP pozostających w więcej niż jednym stosunku pracy;
  5. Uchwałę nr 20/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie nowelizacji uchwały Prezydium ZG ZNP Nr 8/2014.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.