Uchwała nr 41/2019 ZG ZNP z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP w kadencji 2019-2024

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP oraz Regulaminu komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Powołać następujące komisje problemowe Zarządu Głównego ZNP w kadencji 2019-2024:

  1. Komisję Kultury, Sportu i Turystyki;
  2. Komisję ds. Majątku i Działalności Gospodarczej;
  3. Komisję ds. Odznaczeń;
  4. Komisję Organizacyjną;
  5. Komisję Pedagogiczną;
  6. Komisję Ochrony Pracy.

§ 2

  1. Komisje wymienione w § 1 będą liczyły maksymalnie do 17 członków.
  2. Członek Zarządu Głównego ZNP może być członkiem tylko jednej komisji spośród wymienionych w § 1.
  3. Zgłoszenia kandydatów do prac w komisjach problemowych dokonywane są w uzgodnieniu odpowiednio z prezesami okręgów ZNP lub Prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

§ 3

Składy komisji, o których mowa w § 1, określone  są w załącznikach nr 1 – nr 6 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja ds. Majątku i Działalności Gospodarczej

Komisja ds. Odznaczeń

Komisja Organizacyjna

Komisja Pedagogiczna

Komisja Ochrony Pracy

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.