Uchwała nr 5/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji i Nauki o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Działając na podstawie art. 5 pkt 1, pkt 2 oraz art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Wystąpić do Ministra Edukacji i Nauki o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej