Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie interpretacji art. 35 ust. 1 pkt 6 Statutu ZNP (utraty mandatu członka władzy ZNP lub jego organu na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego)

 

Działając na podstawie art.  88  Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP przyjmuje następującą interpretację art. 35 ust. l pkt 6 Statutu:

§1

Utrata mandatu członka władzy ZNP lub jego organu, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego, oznacza nie tylko utratę mandatu już pełnionego, ale również prawa ubiegania się o taki mandat, do czasu zatarcia skazania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Art. 35 ust. l Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego określa przyczyny, na skutek których wygasa mandat członka władz ZNP i ich organów. Jedną z przyczyn wskazanych przedmiotowym przepisem jest skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Nie ma wątpliwości, iż wprowadzenie takiego zapisu do Statutu miało na celu uniknięcie narażenia Związku na sytuacje, w których pełnienie funkcji związkowych przez osoby tego niegodne naraża wizerunek Związku na szwank. Skoro taki był cel to należy przyjąć, iż nie tylko skazana za przestępstwo osoba traci swój mandat, ale że traci ona również możliwość ubiegania się o taki mandat w przyszłości. Ponieważ jednak nie można odebrać osobom skazanym prawa do naprawienia popełnionych błędów i zmiany swego postępowania, to pozbawienie prawa pełnienia funkcji związkowych powinno mieć charakter czasowy. Ze względu na fakt, iż trudne byłoby obiektywne określenie długości okresu „próby”, po którym skazany działacz mógłby się ponownie ubiegać o mandat we władzach ZNP i ich organach, dlatego też okres taki należy wyznaczyć zgodnie z zasadami określającymi w Kodeksie Karnym długość okresu, po którym następuje zatarcie skazania (zgodnie z art. 106 KK z chwilą zatarcia skazania, skazanie uważa się za niebyłe, a wpis usuwa się z rejestru skazanych).

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uchwała przyjęta przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP w dniu 27 marca 2006 r. na podstawie art. 88 Statutu ZNP.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych
Czytaj więcej

22.03.2023

Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023
Czytaj więcej

20.03.2023

Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Czytaj więcej

20.03.2023

Nauczyciel. Gatunek zagrożony
Czytaj więcej